Risico: Schulden niet kunnen betalen

Op het ogenblik dat je een schuld niet op het afgesproken moment terugbetaalt, dan zal de schuldeiser bepaalde maatregelen treffen om het openstaande geldbedrag alsnog terug te vorderen. Je kunt onder andere denken aan de volgende maatregelen.

Het in rekening brengen van een boeterente

Voor een schuldenaar is het in rekening brengen van boeterente een eerste signaal dat er iets niet in orde is. Boeterente is extra rente die je betaalt bovenop de openstaande schuld. Naast de extra rente kan een schuldeiser ook nog andere kosten in rekening brengen, zoals:

 • incassokosten,
 • kosten voor het versturen van aanmaningen.
 • Het inschakelen van een incassobureau

Wanneer een schuldenaar de betalingsverplichtingen nog altijd niet nakomt dan zal de schuldeiser zwaarder geschut in gaan zetten en een incassobureau inschakelen. Een incassobureau is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het innen van schulden (vorderingen) in opdracht van de schuldeiser. Het contact tussen de schuldenaar zal vanaf dit moment niet langer via de oorspronkelijke schuldeiser verlopen, maar via het incassobureau dat de schuld over heeft genomen. Een incassobureau gaat als volgt te werk:

 • versturen van schriftelijke aanmaningen naar de schuldenaar,
 • het overeenkomen van een betalingsregeling waarbij ook de incassokosten voor rekening komen van de schuldenaar.
 • Een deurwaarder inschakelen

Een deurwaarder inschakelen gebeurt als de schuldenaar de schulden aan het incassobureau nog altijd niet heeft voldaan. Deurwaarders hebben immers meer mogelijkheden dan een incassobureau. Een deurwaarder kan ingrijpender maatregelen treffen, onder andere:

 • het uitbrengen van een dagvaarding (een gerechtelijk schrijven dat de schuldenaar oproept om voor een rechter te verschijnen),
 • beslaglegging op:
 • het inkomen (loonbeslag),
 • de inboedel,
 • de auto,
 • de woning.
 • het ontruimen van de woning van de schuldeiser.

Op het moment dat de deurwaarder beslag heeft gelegd, dan zal schuldenaar nog vier weken de tijd krijgen om het verschuldigde geld te voldoen. In principe hoeft de schuldeiser niet meer te rekenen op verlening van enig uitstel.

Wat te doen als je schulden hebt?

Indien je schulden dan is het van groot belang dat je goed blijft communiceren met de schuldeiser(s) door:

 • te reageren op brieven,
 • een betalingsregeling te treffen,
 • eerlijk en open te zijn over je financiële nood.

Brieven niet openen wordt soms gezien als een tijdelijke oplossing. Dit zal echter meestal leiden to nog meer financieel zorgen. Bovendien kun je, wanneer je gedagvaard wordt, op de aanvang van de zitting bij de deurwaarder je schulden betalen. Een rechtszitting brengt immers veel kosten met zich mee en op het moment dat een schuldeiser in het gelijk wordt gesteld, dien je deze zitting eveneens te betalen. Zo nemen je geldzorgen dus nog verder toe. Het vonnis, dat uit de rechtszitting komt, zal een vordering bevatten waarin staat op welke manier de openstaande schuld gevorderd gaat worden. De deurwaarder zal bovendien altijd een zekere dwang uitoefenen op de uitvoering van het gerechtelijke vonnis.

Schulden aflossen met deskundige hulp

Wanneer je je schulden niet meer de baas bent, kun je beter niet aarzelen en deskundige financiële hulp inschakelen. Deze experts in het wegwerken van schulden kunnen je helpen om in een zo kort mogelijke tijd weer financieel gezond te worden. Je ogen sluiten voor je schulden, en de ernstige gevolgen die deze met zich mee zullen brengen, zal je alleen nog maar verder in de financiële problemen brengen.

Een heleboel mensen schamen zich echter om hulp te zoeken als zij hun financiën niet goed op orde hebben. Schulden hebben wordt door hen als een scande gezien en erover praten, doen ze liever niet, zeker niet met buitenstaanders zoals een financieel hulpverlener. Toch kan een expert op het gebied van schuldhulpverlening juist in een dergelijke situatie je reddende engel zijn en erger voorkomen.

Meer