Emmanuel Macron wil ander beleid voor EU-defensie: “Europa kan sterven”

De Franse president Emmanuel Macron gaf vandaag een lezing aan de Sorbonne-universiteit, waar hij een aantal voorstellen deed over de Eurozone en de Europese afhankelijkheid van de Verenigde Staten inzake defensie.

Waarom is dit belangrijk?

Oekraïne heeft lang moeten wachten op Amerikaans geld. Al snel bleek dat Europa het verschil niet ging maken met zijn steunpakket. Binnen de EU groeit het besef dat Rusland moet worden tegengehouden, maar niet alle lidstaten zijn het eens over hoe dat moet gebeuren.

Genoteerd: Volgens Macron moet het monetair beleid van de Eurozone herbekeken worden.

 • “Het risico bestaat dat ons Europa kan sterven. We zijn niet uitgerust om de risico’s het hoofd te bieden”, aldus Macron. Hij heeft het dan voornamelijk over defensie: “Er is geen verdediging zonder een defensie-industrie. We hebben decennia van onderinvestering gehad”. zei hij.
 • “We moeten meer produceren, we moeten sneller produceren, en we moeten als Europeanen produceren,” aldus Macron. “Europa moet laten zien dat het nooit een vazal van de Verenigde Staten is en dat het ook weet hoe het met alle andere regio’s van de wereld moet spreken”.
 • Het is een verderzetting van het ‘pro-Europa’-beleid dat Macron al een tijdlang loopt aan te prijzen. Zo is hij ook voorstander van gezamenlijke obligaties, Eurobonds, om Europese defensieaankopen samen te bekostigen. Maar onder andere Duitsland zit daar niet op wachten.

Macron wil wederom autonomie

Ingezoomd: Zich lostrekken van de Amerikaanse defensie-industrie is niet eenvoudig voor Europa.

 • Hoewel de Verenigde Staten uiteindelijk een steunpakket voor Oekraïne hebben goedgekeurd, denkt Macron hardop na over het scenario waarin de VS niet meer bijspringen. Europa moet beseffen dat het dan in staat moet zijn om Kyiv te helpen, klinkt het.
  • “Op een continentale schaal is deze bewustwording nog steeds te traag, te zwak in het licht van de brede versnelling van de herbewapening van de wereld”, geeft de Franse president aan.
  • En ook: “We hebben nu ongeremde regionale machten die ook hun capaciteiten opbouwen. Rusland en Iran, om er maar twee te noemen. Europa is omsingeld.”
  • Macron pleit resoluut voor Europese autonomie. Dat Russische energie en de Chinese productie-industrie in vraag worden gesteld, is niet nieuw. Maar Macron noemt ze in een adem met de “Amerikaanse veiligheid”, waar hij met Europa ook vanaf wil.
 • Alleen doemt dan wel de vraag op of dit enigszins haalbaar is. Zo zijn de VS nu verantwoordelijk voor 68 procent van alle NAVO-uitgaven. Veel Europese landen, waaronder België, hebben moeite om de vooropgestelde 2 procent van het bbp te voorzien voor defensie.
 • Tegenstanders van Macron zien er dan ook een handige strategie in voor de komende Europese verkiezingen. Zijn uitspraken leggen zijn politieke agenda bloot. Het valt nog te bezien of de liberale Renew-fractie, waartoe Macron behoort, straks nog kan wegen op het beleid. In de peilingen staat het liberale blok nu vierde.
Meer