Vertegenwoordiging van vrouwen in bedrijfsleven hapert

Uit grootschalig onderzoek van openthebox en Agoria bij meer dan driehonderd bedrijven blijkt dat er nog veel ruimte voor verbetering is in de vertegenwoordiging van vrouwen bij bedrijven. Op tien jaar tijd is het cijfer met slechts enkele procenten gestegen.

In het nieuws: Slechts 10 procent van de oprichters van bedrijven zijn vrouwen. Voor bestuurders is dit 13 procent.

Het zijn muizenstapjes waarmee het aandeel vrouwen in het bedrijfsleven vergroot. “Op alle fronten is er nog stevig wat ruimte voor verbetering”, stelt Steve Deplacie, managing director van openthebox.

De cijfers

Het onderzoek van Agoria focuste op start-ups en scale-ups die zijn opgericht tussen 2011 en 2022. 

  • “Uit de data blijkt dat het aandeel vrouwelijke oprichters bij start-ups opgericht tussen 2017 en 2022 is toegenomen van 8 naar 10 procent in vergelijking met start-ups opgericht tussen 2011 en 2016.”
  • Het aantal vrouwelijke bestuurders zakte in die periode zelfs van 15 procent naar 13 procent.
  • Kijkend naar de werknemers, werd een groei van 33 procent naar 36 procent waargenomen.
  • Daarnaast is slechts 3 procent van de onderzochte bedrijven opgericht door vrouwen, bij mannen is dit 79 procent. De resterende 18 procent werd opgericht door zowel mannen als vrouwen.

Status quo

Agoria geeft met de duurzaamheidsstrategie ‘Technology for a better world’ enkele doelen met betrekking tot genderverhoudingen bij technologiebedrijven mee.

  • Hieronder valt het streven naar een jaarlijkse verbetering van de man/vrouw-verhouding.
  • Ook gendergelijkheid verbeteren bij het aanwerven en promoveren van werknemers.
  • Ook wordt gevraagd tegen 2030 ten minste 25 procent vrouwen in leidinggevende functies te hebben.
  • Ook acceleratoren en investeringsfondsen kunnen hierin bijdragen, door er de aandacht op te vestigen bij het begeleiden van startende ondernemingen.

Daarnaast blijkt dat vrouwelijke ondernemers nog steeds op meer barrières en vooroordelen stoten dan mannelijke tegenhangers. 

“Er werd opgemerkt dat ik als vrouw actief in een technisch domein met voornamelijk klanten in de industrie, geen ideaal rolmodel was en dat vrouwen het moeilijk zouden vinden om zich met mij te identificeren. Dergelijke zaken zijn toch even schrikken, zeker anno 2023, waar gender en achtergrond eigenlijk geen rol meer zouden mogen spelen in de waardering voor iemands werk.” Zo wordt Bien Vanderstappen, co-founder en CEO van TEO geciteerd.

Openthebox is een platform waar openbare data verzameld wordt. Agoria ondersteunt technologisch geïnspireerde bedrijven in België.

Meer