Vrouwen in topposities genieten bij collega’s weinig vertrouwen

Vrouwen in hoge posities worden door hun professionele omgeving vaak opvallend weinig vertrouwd. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Australian National University (ANU), gebaseerd op een onderzoek bij werknemers in het Verenigd Koninkrijk midden vorig decennium.

De onderzoekers waarschuwen dat dit probleem zowel voor de betrokken vrouwen als hun organisaties schadelijke gevolgen kan hebben 

Informatiestroom

“Het is uiteraard uitstekend dat vrouwen hogere posities bekleden”, benadrukt onderzoeksleider Eun Young Song, professor management aan de Australian National University. “Maar deze studie toont aan dat zelfs wanneer vrouwen een leidinggevende positie bereiken, er heel veel kans is dat ze door hun omgeving met een gebrek aan vertrouwen worden bejegend.”

“Hoewel deze vrouwen belangrijke en leidinggevende functies hebben en op goede connecties kunnen rekenen, blijkt die hoge status hen niet ten goede te komen”, merkt professor Song op. “Vrouwen in lagere functies worden veel minder met dit probleem geconfronteerd. Bij mannen kan zelfs een tegenovergesteld effect worden opgemerkt.”

“Wanneer mannen hogere posities bekleden, blijkt de omgeving hen met een groter vertrouwen te behandelen dan seksegenoten in lagere functies of vrouwen met een hoge status. Dit probleem zou vrouwen kunnen ontmoedigen om hogere functies te ambiëren.”

Song waarschuwt daarbij dat een gebrek aan vertrouwen de informatiestroom binnen een organisatie kan belemmeren. “Vertrouwen tussen de leden van een professioneel netwerk zorgt voor een efficiënt geheel”, merkt hij op. “Door vertrouwen kan informatie veel vlotter worden gedeeld, waardoor het voor de groep ook gemakkelijker is om de gemeenschappelijke doelen te halen.”

Opvattingen genderstatus

Volgens de onderzoekers moet aan het knelpunt binnen de organisatie meer aandacht worden besteed. “Er wordt in het bedrijfsleven veel gesproken over het belang van netwerken, maar daarbij moet worden overwogen op welke manier wijdverbreide overtuigingen over de bekwaamheid en de sociale status van vrouwen hierop een invloed kunnen hebben”, voert Song aan.

“Het streven naar gendergelijkheid moet gepaard gaan met een maatschappelijke inspanning om de opvattingen over de genderstatus te doorbreken. Wanneer men hierin niet lukt, dreigt het bevorderen van meer vrouwen in hogere functies het probleem niet op.”

Meer