Vrouwelijke leiders krijgen een strenger rapport dan hun mannelijke collega’s

Vrouwelijke leiders worden in de media meestal veel strenger beoordeeld dan hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de McGill University in Montreal (Canada) over de relatie tussen gender, faam en mediaverslaggeving.

Het fenomeen moet volgens de onderzoekers vooral worden toegeschreven aan een reactie op een verstoring van oude en gevestigde waarden.

Prijs

“Nog nooit eerder in de geschiedenis zijn vrouwen erin gelukt om in een brede waaier van sectoren tot hogere posities op te klimmen”, stipt onderzoeksleider Eran Shor, professor sociologie aan de McGill University, aan.

“Voor dat succes blijkt echter ook een prijs betaald te moeten worden. Er moet daarbij immers vaak met aanzienlijke gevolgen voor de verdere carrière en het persoonlijke leven van de betrokkene rekening worden gehouden.”

“De studie, waarbij miljoenen mediaberichten over duizenden vrouwen en mannen in uiteenlopende domeinen – waaronder de politiek, het zakenleven, entertainment en sport – werden geanalyseerd, toonde aan dat de mediaberichtgeving voor vrouwen in het algemeen positiever is dan voor mannen”, werpt Shor op.

“Er moet daarbij echter worden vastgesteld dat dit verschil bij het bereiken van hogere niveaus van faam verdwijnt en er vaak zelfs een omkering moet worden vastgesteld.”

Traditionele genderhiërarchie

“Dit fenomeen moet worden toegeschreven aan traditionele genderhiërarchie en de sociale verwachtingen over het typische vrouwelijke gedrag”, verduidelijkt de socioloog.

“Wanneer van die aanvaarde concepten wordt afgeweken, moet met negatieve reacties rekening worden gehouden. Daarbij moet dan ook worden vastgesteld dat succesvolle vrouwen met een onevenredig grote hoeveelheid kritiek worden geconfronteerd.”

“Naarmate vrouwen succesvoller en beroemder worden, wordt de berichtgeving over hun persoon in de media steeds negatiever”, geeft Shor aan. “Bij mannen blijft daarentegen het sentiment in de berichtgeving, ongeacht hun niveau van faam, stabiel.”

“Naarmate de bekendheid van vrouwen toeneemt, blijken die prestaties niet met een gunstige berichtgeving te worden gevierd, maar worden ze door de media steeds nauwkeuriger onder de loep genomen. Daarbij blijkt die berichtgeving klaar om onvolkomenheden en fouten in de prestaties van deze vrouwen te vinden.”

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20