Japanse regering wil komaf maken met genderkloof op eigen arbeidsmarkt

De Japanse economie moet met een aantal ouderwetse arbeidspraktijken komaf maken. Er moeten immers maatregelen worden genomen om de Japanse genderkloof te dichten. Dat heeft de Japanse regering aangekondigd.

Daarbij zullen volgens de Japanse premier Fumio Kishida ook de belastingen en de sociale zekerheid moeten worden aangepast. Die hebben er immers mee voor gezorgd dat de genderkloof jarenlang grotendeels intact is gebleven.

Stereotypes

Met de nieuwe benadering gaat de Japanse regering in tegen de stereotypes die in het land aan de rollen van mannen en vrouwen worden gekoppeld. Onder meer moet volgens de premier Kishida gestreefd worden naar een grotere economische ontvoogding van de vrouwen.

“Japan koesterde ooit het diepgewortelde geloof dat het huwelijk vrouwen voor de rest van hun leven een economische stabiliteit garandeert”, beklemtoonde Kishida. “Deze benadering behoort echter tot het verleden. Steeds meer vrouwen kiezen immers voor een scheiding. Vrouwen leven bovendien ook langer dan voorheen.”

De Japanse regering koestert plannen om bedrijven met minstens driehonderd werknemers te verplichten informatie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen vrij te geven. Daarnaast zouden de ondernemingen ook moeten helpen om vrouwen de nodige digitale vaardigheden bij te brengen.

Tevens zullen de tewerkstellingskansen voor vrouwen moeten worden verhoogd. Daarbij zullen ook de fiscale wetgeving en het stelsel van de sociale zekerheid worden aangepast, zodat de regelgeving beter kan worden ingesteld op de behoeften van de werkende vrouwen.”

Japan loopt op het gebied van gendergelijkheid achter op andere ontwikkelde economieën. In de jongste ranglijst van het World Economic Forum over het dichten van de genderkloof is Japan pas op een 120ste plaats terug te vinden. Die slechte rangschikking wordt vooral ingegeven door de bijzonder kleine percentages vrouwen in leidinggevende functies of hogere politieke posities.

“Een grotere economische ontvoogden is een centraal element in het economisch beleid van deze regering”, beklemtoonde premier Fumio Kishida. “Er zullen inspanningen worden gedaan om de lonen van vrouwen te verhogen.”

Deze benadering vormt onderdeel van een nieuwe vorm van kapitalisme die Kishida wil invoeren. De Japanse premier roept daarbij de bedrijven op de lonen agressiever te verhogen om de werknemers te belonen en de binnenlandse vraag te stimuleren.

Oude mentaliteit

Er moet volgens de Japanse regering worden afgestapt van de oude mentaliteit die decennia geleden de sociale systemen van de snelle economische groei van het land hielp ondersteunen. Men ging er toen immers vanuit dat mannen moeten werken, terwijl vrouwen thuis moesten blijven en het huishouden doen.

Experts waarschuwen echter dat de Japanse overheid voor een zware taak staat. Om het denken en handelen van mensen te veranderen, is er immers een visie op lange termijn nodig. Daarbij moet bovendien ook nog de nodige financiële ondersteuning worden voorzien.

De Japanse overheid wil echter ook de werkomgeving voor mannelijke arbeidskrachten verbeteren. Eerder al werd aangekondigd dat het voor mannen gemakkelijker moest worden gemaakt vaderschapsverlof op te nemen en voor thuiswerk te kiezen.

Japan is wereldwijd een van de snelst vergrijzende samenlevingen. Het land kampt met een tekort aan arbeidskrachten. De voorbije jaren is er wel een groter aantal vrouwen op de Japanse arbeidsmarkt verschenen, maar velen hebben de neiging om daarbij voor parttime werk te opteren.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20