Japanse bedrijven moeten vaderschapsverlof in de kijker plaatsen

In Japan proberen ondernemingen een omgeving te creëren waarin het voor hun mannelijke werknemers gemakkelijker en aantrekkelijker zou worden vaderschapsverlof op te nemen. Dat heeft het persbureau Kyodo gemeld. Bedrijven worden sinds begin deze maand wettelijk verplicht om hun werknemers, mannen inbegrepen, over de mogelijkheden van een opvoedingsverlof te informeren.

Daarbij moet volgens de nieuwe regelgeving aan de werknemers ook uitdrukkelijk worden gevraagd of ze van plan zijn van dat verlof gebruik te maken.

Laag geboortecijfer

Het initiatief is bedoeld als een nieuwe maatregel om het lage geboortecijfer in Japan aan te pakken. De nieuwe wet moet de betrokkenheid van de vaders bij de opvoeding van hun kinderen vergroten.

Woordvoerders van het Japanse ministerie van Arbeid merken daarbij op dat de bedrijven de nieuwe benadering van het vaderschapsverlof niet louter als een formaliteit mogen bestempelen, maar concrete maatregelen dienen te nemen om ervoor te zorgen het hun mannelijke medewerkers gemakkelijk in staat zouden zijn vakantie te nemen om voor de opvoeding van de kinderen zorg te kunnen dragen.

Het vaderschapsverlof genoot in Japan gedurende vele decennia slechts een lage populariteit. In vele bedrijven was het systeem onbestaande en studies gaven aan dat ook elders bijzonder lage percentages moesten worden opgetekend.

“Twee jaar geleden werd echter plots een niveau van 12,65 procent opgetekend”, merkt Kyodo op. “Dit was een duidelijk signaal van een veranderende attitude.” De Japanse regering streeft ernaar om dat niveau tegen het midden van dit decennium tot 30 procent te verhogen.

Uit een enquête van de Japanse regering vorig jaar bleek echter dat bij mannelijke werknemers tussen twintig en veertig jaar 42,2 procent van de respondenten aan te geven niet van plan te zijn om ouderschapsverlof op te nemen.

Slechts 8,4 procent toonde interesse om zijn loopbaan meer dan een jaar te onderbreken om voor de opvoeding van de kinderen te zorgen. Wanneer naar de reden van die houding werd gevraagd, bleek 42,3 procent aan te geven zijn bedrijf geen overlast te willen bezorgen.

Terughoudendheid

Werknemers die in het verleden voor een vaderschapsverlof kozen, spreken vaak van negatieve reacties bij het management en collega’s. In vele gevallen werd met tegenzin toestemming verleend. De nieuwe wetgeving moet daarop een antwoord bieden.

Kyodo merkt nog op dat bedrijven bij die nieuwe benadering verschillende trajecten volgen. Een aantal ondernemingen heeft onder meer beslist om leidinggevenden een voorbeeldfunctie te geven.

Elders krijgen medewerkers de kans om taken door te geven aan enkele collega’s, die daarvoor een bijkomende vergoeding ontvangen. Op die manier zou de terughoudendheid bij vele werknemers, die willen vermijden hun collega’s extra te belasten, moeten kunnen worden weggenomen.

Er zijn ook bedrijven die medewerkers met kinderen een grotere mogelijkheid tot telewerk bieden of vrijaf geven bij schoolevenementen of andere activiteiten.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20