Opvallende beleidswijziging in Japan: meer migratie moet tekort aan arbeidskrachten wegwerken

Japan kampt met een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. Daarom gaat het land, dat tot nu toe altijd een zeer strikt migratiebeleid heeft gevoerd, meer immigranten verwelkomen. Dat meldt het persagentschap Reuters.

Sinds 2019 is er in Japan een wet van kracht waardoor “gespecificeerde geschoolde arbeidskrachten” in veertien sectoren zoals landbouw, verpleging en sanitaire voorzieningen in aanmerking komen voor een verblijfsvisum. Maar er gelden wel enkele beperkingen. Zo mogen de buitenlandse werkkrachten slechts vijf jaar in het land verblijven en zijn familieleden niet welkom. Voor werknemers uit de bouw en scheepsbouw geldt wel een uitzondering.

Versoepelingen

Bedrijven hadden deze beperkingen genoemd als een van de redenen waarom zij aarzelden om buitenlandse hulp in dienst te nemen. Uit een bevraging van Reuters uit 2019 bleek dat slechts één op de vier Japanse bedrijven plannen heeft om buitenlandse werknemers in dienst te nemen.

Voorts blijkt uit overheidsgegevens dat de wet uit 2019 zijn doelstelling heeft gemist. Die was bedoeld om in vijf jaar zo’n 345.000 “gespecificeerde geschoolde arbeidskrachten” aan te trekken, maar de instroom schommelde rond de 3.000 per maand voordat de grenzen gesloten werden door de coronapandemie. De Japanse regering wil daar nu iets aan doen door de regels te versoepelen.

Dankzij de geplande aanpassingen aan de migratiewet zouden buitenlandse werknemers, voornamelijk bestaande uit Chinezen en Vietnamezen, hun visum kunnen vernieuwen, waardoor ze voor onbeperkte tijd kunnen verblijven in Japan. Daarenboven zou het mogelijk zijn om familie over te brengen.

Hirokazu Matsuno, woordvoerder van de regering, benadrukte echter dat een dergelijke verandering niet automatisch zal resulteren in een langer verblijf. Om daarvoor in aanmerking te komen zullen de buitenlandse werkkrachten een afzonderlijke aanvraagprocedure moeten doorlopen.

Tekort aan arbeidskrachten

Immigratie is lange tijd taboe geweest in Japan omdat velen etnische homogeniteit verkiezen, maar de druk om de grenzen open te stellen is toegenomen als gevolg van een acuut tekort aan arbeidskrachten door de slinkende en vergrijzende bevolking.

“Naarmate de bevolkingsafname een ernstiger probleem wordt en Japan als een goede bestemming voor overzeese werknemers wil worden beschouwd, moet het duidelijk maken dat het over de juiste structuur beschikt om hen te ontvangen”, zei Toshihiro Menju, directeur van de denktank Japan Center for International Exchange, in een reactie aan Reuters.

Eind 2020 telde Japan 1,72 miljoen buitenlandse werknemers, op een totale bevolking van 125,8 miljoen. In totaal bestaat 2,5 procent van de beroepsbevolking uit buitenlandse werknemers.

(lp)

Meer