Gendergelijkheid in Europese bedrijfswereld neemt toe, maar groeit te traag

Langzaam maar zeker worden vrouwen beter vertegenwoordigd in Europese raden van bestuur. Dat blijkt uit een rapport van European Women on Boards, een organisatie die de positie van vrouwen aan de top van de bedrijfswereld onderzoekt. Aan het huidige tempo zal het Europese doel van 2025 echter niet gehaald worden.

Kleine vooruitgang

De top van de bedrijfswereld wordt nog steeds gedomineerd door mannen. Dat blijkt uit het rapport van European Women on Boards, die in naam van de Europese Unie onderzoek voert naar gendergelijkheid aan de bedrijfstop. Het aandeel vrouwen aan de top van Europa’s grootste bedrijven op de STOXX 600-index bedroeg in 2021 zo’n 35 procent. Dat is een kleine stap voorwaarts van 1 procentpunt in vergelijking met 2020.

De Europese Commissie heeft als doel om tegen 2025 een aandeel van 40 procent te halen. “Aan het huidige tempo zal het niet mogelijk zijn om dat doel te halen”, zegt Rosa Kriesche-Küderli van EWOB aan Reuters. Wat de hoogste functies betreft, ziet het plaatje er voor vrouwen een stuk slechter uit. Amper 7 procent van de functies als chief executive in Europa wordt door vrouwen bekleed. Dat is ook een kleine toename van 1 procentpunt in vergelijking met het jaar voordien.

Meer gunstig scorende bedrijven

Wat alvast wel een optimistisch signaal toont, is dat het aantal bedrijven met een gunstige genderdiversiteitsindex (GDI) aardig is toegenomen. Van 62 bedrijven in 2020 naar 84 in 2021.

De GDI is een index ontwikkelt door EWOB en meet de mate van vertegenwoordiging. Een score van nul wil zeggen dat er geen vrouwen aanwezig zijn in de raad van bestuur of in managementfuncties, een score van één betekent dat de helft van die posities door vrouwen wordt ingenomen. Vanaf een GDI-score van 0,8 beschouwt EWOB die als gunstig. Het Nederlandse chemiebedrijf DSM scoort het best met een GDI-score van 1.

Nood aan quota?

Onlangs maakte de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, bekend een Europese quotawet te willen deblokkeren die al sinds 2012 vast zit in het Europees Parlement.

De wet houdt in dat 40 procent van de zetels in de raden van bestuur van alle Europese beursgenoteerde bedrijven naar vrouwen moet gaan. Bedrijven die daar niet in slagen moeten de redenen opsommen waarom ze het quotum niet halen, en een lijst voorstellen met maatregelen die ze nemen om meer vrouwen aan boord te krijgen.

De nationale parlementen van enkele landen – waaronder Duitsland, Nederland en Denemarken – tekenden bezwaar aan tegen de wet, en weigerden ze goed te keuren. Hierdoor blijft de wet al 10 jaar geblokkeerd in het Europese Parlement, maar daar kan binnenkort verandering in komen. Zo wordt van Duitsland verwacht dat de huidige parlementaire meerderheid van progressieve partijen meer geneigd zal zijn akkoord te gaan met de quota.

Ook in de Verenigde Staten laaide de discussie over genderquota in de bedrijfswereld stevig op.

(evb)

Meer