Bedrijven met een divers beleid halen ook op ecologisch gebied betere resultaten

Bedrijven met een sterkere aanwezigheid van vrouwen in de raad van bestuur, zitten wellicht ook beter op schema om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Arabesque, gebaseerd op een analyse van de duizend grootste bedrijven van de wereld.

“De gegevens toonden een sterke correlatie en bevestigden de resultaten van eerdere academische studies die rond de problematiek werden uitgevoerd”, beklemtoonde onderzoeker Barbara Krumsiek, bestuurslid van Arabesque. “Alle gegevens die tot nu toe konden worden verzameld, bevestigen het oorspronkelijke uitgangspunt dat diversiteit en milieuprestaties met elkaar verbonden zijn.”

Informatie

Uit het onderzoek bleek dat de meest diverse 20 procent van de bedrijven ook meer op één lijn lag met het doel om de opwarming van de aarde tegen het midden van deze eeuw te beperken tot 1,5 graad Celsius boven de gemiddelden die voor de aanvang van het industriële tijdperk werden opgetekend.

In deze groep bleek 75 procent van de ondernemingen op schema te zitten om tegen het midden van deze eeuw aan de gestelde klimaatvereisten te voldoen.

Omgekeerd moest worden vastgesteld dat bij de 20 procent minst diverse bedrijven 37 procent een beleid voerde dat tegen het midden van deze eeuw tot een opwarming met minstens 2,7 graden Celsius zou leiden.

“Het merendeel van deze bedrijven heeft terzake ook geen enkele zinvolle informatie verstrekt”, beklemtoont Krumsiek. “Voor potentiële beleggers zou gebrek aan openbaarmaking van dergelijke gegevens een rode vlag moeten zijn.”

Praktijk

Wanneer naar de vooruitgang op gebied van diversiteit de jongste vier jaar wordt gekeken, blijkt dat de studie gemengde resultaten oplevert. “Nagenoeg alle bedrijven die werden gecontacteerd, benadrukten dat diversiteit een belangrijke pijler van hun beleid was”, merkt Krumsiek op.

“Wanneer echter naar de praktijk wordt gekeken, blijken weinig ondernemingen concrete doelstellingen naar voor te hebben geschoven.”

 In Groot-Brittannië kon bij 54 procent van de bedrijven diversiteitsbeleid worden geïdentificeerd, tegenover minder dan 25 procent vier jaar geleden. In de Verenigde Staten was er tijdens diezelfde periode sprake van nagenoeg een verdrievoudiging tot 47 procent.

Italië haalde met een score van 35 procent de slechtste score, maar er was wel sprake van een stijging met 20 procent tegenover vier jaar geleden. In Duitsland moest een omgekeerde evolutie worden opgetekend, want daar viel de score van 83 procent naar 80 procent terug.

(kg)

Meer