Wereld investeert jaarlijks 1,8 biljoen dollar in subsidies die leefmilieu helpen vernietigen

De wereld investeert jaarlijks minstens 1,8 biljoen dollar in subsidies voor activiteiten die de vernietiging van de fauna en een versnelling van de klimaatverandering stimuleren. Op die manier financiert de mensheid zijn eigen uitsterven. Dat zijn de conclusies van een studie onder leiding van wetenschappers van de organisatie Earth Track, die toezicht houdt op milieubelastende subsidies.

“Er worden jaarlijks miljarden dollars uitgegeven aan een brede reeks overheidstussenkomsten en andere subsidies die schadelijk blijken voor het milieu”, zeggen de onderzoekers. “Denk maar aan de belastingvoordelen voor rundvleesproductie in de Amazone, of de financiële steun voor het oppompen van grondwater in het Midden-Oosten.”

Klimaatakkoord

“Deze overheidssteun, die gelijk staat aan 2 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product, druist rechtstreeks in tegen de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs”, stippen de onderzoekers nog aan. “Op die manier blijken watervervuiling, bodemdaling en ontbossing met staatsgeld te worden gefinancierd.”

De auteurs betogen dat een aanzienlijk deel van de uitgaven zou kunnen worden gebruikt voor de ondersteuning van een milieuvriendelijk beleid en het streven naar een klimaatneutrale economie. Het rapport roept regeringen op om later dit jaar op een samenkomst over biodiversiteit in China een akkoord te sluiten om tegen eind dit decennium milieuschadelijke subsidies uit te roeien.

Aan de bedrijven wordt in de rapportage tegelijkertijd gevraagd over hun milieubeleid ook melding te maken van de ontvangen subsidies.

De sector van de fossiele brandstoffen is met een bedrag van 620 miljard dollar de grootste bestemmeling van deze schadelijke subsidies, gevolgd door de landbouw (520 miljard dollar), de waterindustrie (320 miljard dollar) en de bosbouw (155 miljard dollar).

Geen taboe

Er wordt wel aan toegevoegd dat geen cijfers konden worden verstrekt over de mijnbouw, die jaarlijks vermoedelijk miljarden dollar aan subsidies ontvangt voor projecten die de ecosystemen beschadigen.

“Tevens moet gewag worden gemaakt van een gebrek aan transparantie, waardoor de reële omvang van de schadelijke subsidies waarschijnlijk nog gevoelig hoger zal liggen”, stippen de onderzoekers aan. 

Eva Zabey, directeur van de organisatie Business for Nature, benadrukte in een commentaar op de studie dat bedrijven vaak niet op de hoogte zijn van de ecologische impact die de subsidies kunnen hebben, maar voegde eraan toe dat ze hun invloed zouden kunnen gebruiken om te pleiten voor verandering.

“Veel bedrijven profiteren van deze milieubelastende subsidies”, zegt ze. “Dit mag geen taboe-onderwerp zijn. We moeten spreken op basis van feiten en begrijpen welke eindbestemming deze financiële stromen hebben.”

“Meestal zijn de subsidies tot stand gekomen met goede bedoelingen. We moeten het speelveld echter gelijk maken, want we moeten vermijden dat milieubelastende activiteiten met een concurrentieel voordeel worden beloond.”

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20