Canadese provincie Alberta gaat uitstootnormen teerzanden aanscherpen

De Canadese provincie Alberta wil de uitstootnormen voor teerzanden aanscherpen. Op die manier wil het provinciebestuur een leemte in de wetgeving – waardoor grote vervuilers toch recht op emissiekredieten voor verscheidene miljoenen Canadese dollar kregen – corrigeren. Dat heeft het ministerie van leefmilieu van Alberta gezegd.

De Canadese teerzanden behoren tot de meest uitstootintensieve producenten van ruwe olie in de hele wereld.

Kredieten

Alberta werkt volgens het ministerie aan nieuwe regels die de olieproducenten verplichten hun emissies van koolstofdioxide verder terug te dringen. “Daarbij zullen strengere normen worden gehanteerd dan in het verleden het geval was”, wordt er opgemerkt.

Alberta is de grootste olieproducerende provincie van Canada. Teerzanden – geëxploiteerd door bedrijven zoals Canadian Natural Resources, Suncor Energy en Imperial Oil – hebben een grote ecologische voetafdruk. Dat heeft in belangrijke mate te maken met de energie die nodig is om de olievoorraden uit de ondergrond – die uit zand en klei bestaat – te halen.

Ondanks die grote impact op het leefmilieu verzamelde de sector twee jaar geleden in totaal 2,4 miljoen emissiekredieten. Anderzijds moest de industrie voor 700.000 emissierechten betalen. Hierdoor bleef netto een portefeuille van 1,7 miljoen kredieten over, waarvoor de bedrijven ongeveer 54,4 miljoen Canadese dollar (37,7 miljoen euro) kregen uitbetaald.

“Het emissiesysteem van Alberta is echter niet bedoeld om aan de uitbaters van de teerzanden emissierechten te schenken”, merken vertegenwoordigers van het ministerie van leefmilieu op.

Het systeem verstrekte aan de bedrijven emissiekredieten voor verbeteringen die aan het productieproces werden doorgevoerd om de emissies terug te schroeven. Op die manier konden de teerzanden heel wat kredieten verzamelen.

Gebreken

Hoewel deze activiteit tot de grootste vervuilers van de Canadese economie blijft behoren, konden de bedrijven door hun vorderingen toch een groot pakket emissiekredieten verzamelen.

De totale emissies van de Canadese teerzanden blijven stijgen naarmate de productie oploopt. De emissies per vat nemen echter gestaag af naarmate de exploitanten op betere technologieën, die een efficiëntere productie mogelijk maken, overschakelen.

“Deze regelgeving vertoont grote gebreken”, merkte zegt Emile Boisseau-Bouvier, analist klimaatbeleid bij de milieugroep Equiterre. “Maar ook de geplande aanpassing biedt voor het fundamentele probleem geen oplossing. “Er moet niet worden gekeken naar de relatieve uitstoot, maar wel naar de absolute uitstoot, die drastisch moet worden verminderd.”

In Canada kunnen de provincies een eigen emissiesysteem hanteren, op voorwaarde dat strengere regels worden gehanteerd dan op federaal niveau is voorzien. De Canadese federale regering wil vanaf volgend jaar de normen voor de uitstoot van de teerzanden verder aanscherpen.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20