Minder dan een tiende van de plasticproductie wordt ook gerecycleerd

Minder dan 10 procent van het plastic dat wereldwijd wordt gebruikt, wordt nadien gerecycleerd. Om het probleem op te lossen zijn gecoördineerde en globale oplossingen nodig. Dat is de boodschap van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

De onderzoekers van de OESO stelden vast dat drie jaar geleden 460 miljoen ton plastic werd gebruikt. Dat was bijna een verdubbeling sinds het begin van deze eeuw. Tegelijkertijd kende de hoeveelheid plastic afval echter meer dan een verdubbeling tot 353 miljoen ton per jaar.

Lekken

“Uiteindelijk blijkt slechts 9 procent van het plasticafval daadwerkelijk te worden gerecycleerd”, benadrukt het rapport. “Daarentegen gaat 19 procent naar verbrandingsovens, terwijl bijna 50 procent naar legale stortplaatsen wordt afgevoerd. De resterende 22 procent komt echter terecht op illegale stortplaatsen, wordt in open kuilen verbrand of lekt in het leefmilieu.”

De onderzoekers stelden wel vast dat het gebruik van plastic twee jaar geleden onder invloed van de uitbraak van de coronacrisis een daling met 2,2 procent had laten optekenen tegenover het jaar voordien. “Het volume plastic voor eenmalig gebruik kende echter een stijging”, voert het rapport aan.

“Naarmate de economie door het herstel weer aantrekt, zal ook het algemene gebruik van plastic naar verwachting verder oplopen. Plastic had drie jaar geleden in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen een aandeel van 3,4 procent. Die emissies waren voor 90 procent afkomstig uit de productie en verwerking van fossiele brandstoffen.”

Het rapport presenteert ook een aantal hefbomen om het probleem aan te pakken. “Onder meer moet de markt voor gerecycleerde kunststoffen sterker worden ontwikkeld”, luidt het. “Momenteel vertegenwoordigt recyclage amper 6 procent van de wereldwijde productie van plastics. Dat is vooral te wijten aan de hogere prijs die voor gerecycleerd materiaal dient te worden betaald.”

Investeringen

Tevens roept de OESO op meer inspanningen te doen voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de ecologische voetafdruk van plastic zouden kunnen verminderen. “Momenteel vertegenwoordigen dergelijke toepassingen amper 1,2 procent van alle investeringen die in innoverende plastictechnologieën worden geregistreerd”, luidt het.

Tegelijkertijd moet volgens het rapport worden bereikt dat plastic een meer circulaire levenscyclus krijgt. Daarnaast beklemtoont de OESO dat het beleid tevens de algemene consumptie van plastic moet beperken.

Tenslotte vraagt de OESO eveneens grote investeringen in de basisinfrastructuur voor afvalbeheer. Daarbij zou voor landen met lage en middelmatige inkomens volgens de organisatie jaarlijks een bedrag van 25 miljard euro moeten worden voorzien.

“Het rapport maakt duidelijk dat naar een wereldwijd akkoord moet worden gestreefd om het probleem aan te pakken”, beklemtoont Shardul Agrawala, hoofd van de milieudivisie van de OESO. “Er is een duidelijk probleem met het afvalbeheer, dat immers onvoldoende inspanningen doet om te vermijden dat plasticafval in het leefmilieu terecht zou kunnen komen.”

(am)

Meer