Driekwart wereldbevolking wil verbod op plastic voor eenmalig gebruik

Wereldwijd toont 75 procent van de bevolking zich voorstander om plastic voor eenmalig gebruik zo snel mogelijk te laten verbieden. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Ipsos, gebaseerd op een peiling bij meer dan twintigduizend mensen in achtentwintig landen.

De lidstaten van de Verenigde Naties bereiden zich voor om besprekingen te beginnen over een mondiaal verdrag om de toenemende plasticvervuiling te beteugelen.

Duidelijk signaal

De invoering van een algemeen verbod op plastic voor eenmalig gebruik wint steeds grotere steun. Drie jaar geleden had nog 71 procent van de ondervraagden zich achter de introductie van een dergelijk beleid geschaard.

Bovendien toonde de studie dat inmiddels 82 procent van de ondervraagden te kennen geeft de voorkeur te geven aan producten met minder plastic verpakkingen. Drie jaar geleden werd op dit vlak nog een score van 75 procent opgetekend.

Activisten benadrukken dat de resultaten van de studie een duidelijk signaal afgeven aan de regeringen die eind deze maand in Nairobi bijeenkomen om zich te buigen over een mogelijk verdrag rond de aanpak van plastic afval. Een overeenkomst over die materie wordt bestempeld als het belangrijkste milieupact dat de wereld kan afsluiten sinds het Klimaatakkoord van Parijs midden vorig decennium.

“Mensen over de hele wereld hebben hun mening duidelijk naar voor gebracht”, benadrukte Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF International, in een reactie op de studie. “Het is nu aan de regeringen om een ​​wereldwijd plasticverdrag te adopteren, zodat de plasticvervuiling kan worden geëlimineerd.”

Bijna 90 procent van de ondervraagden gaf te kennen een verdrag te steunen. “Er moet echter nog worden bekeken of een overeenkomst terzake zich vooral zou richten op de inzameling en recyclage van afval, of er daarentegen tot meer radicale maatregelen zal worden overgegaan, zoals het terugdringen van de productie en het gebruik van wegwerpplastic”, merkt het persbureau Reuters op. 

Inkomsten

Reuters onthulde daarbij recent dat vertegenwoordigers van grote olieproducenten en chemieconcerns strategieën aan het bedenken waren om de deelnemers aan de conferentie te overtuigen om zich te verzetten tegen elke maatregel die tot een beperking op de productie van plastic zou leiden.

Plastic wordt immers vervaardigd op basis van fossiele brandstoffen en vormt voor die sectoren dan ook een belangrijke bron van inkomsten.

Een studie van het World Wildlife Fund (WWF) waarschuwde eerder al voor zware ecologische gevolgen indien men er niet zou in lukken een akkoord over de strijd tegen plasticvervuiling te vinden.

“In dat geval zal de volgende decennia met een wijdverbreide ecologische schade rekening moeten worden gehouden”, luidde het. “Hierdoor zouden een aantal mariene soorten met uitsterven worden bedreigd en zouden gevoelige ecosystemen zoals koraalriffen en mangroven kunnen worden vernietigd.”

”De grootste steun voor de introductie van een verbod op plastic voor eenmalig gebruik werd door Ipsos opgetekend in onder meer Colombia, Mexico en India, ontwikkelingslanden die met een zware afvalcrisis worden geconfronteerd.

Uit de peiling bleek tevens dat 85 procent van de respondenten vraagt dat fabrikanten en retailers verantwoordelijk worden gehouden voor een vermindering, een hergebruik en een recyclage van plastic verpakkingen. Ook die score ligt 5 procentpunt hoger dan drie jaar geleden.

(jvdh)

Meer