Mannelijk dieet is voor leefmilieu schadelijker dan eetgedrag vrouw

Het dieet van de man, vaak gekenmerkt door een hogere vleesconsumptie, veroorzaakt 40 procent meer emissies van broeikasgassen dan het gemiddelde menu dat door de vrouw wordt gebruikt. Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat 25 procent van de emissies die door de voedingssector worden veroorzaakt, afkomstig zijn optionele producten zoals koffie, alcohol, cake en snoep.

Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de University of Leeds, gebaseerd op het dieet van meer dan tweehonderd Britse consumenten, die regelmatig hun dagelijkse inname van voeding en drank registreerden.

Dierlijke producten

“Een beleid om een duurzaam dieet te stimuleren zal zich uiteraard op de promotie van plantaardig voedsel moeten concentreren, maar zal anderzijds ook de aandacht moeten vestigen op een verandering van de drankenkeuze en de beperking van de consumptie van zoete snacks”, benadrukt Holly Rippin, voedingsdeskundige aan de University of Leeds.

“De voedselproductie veroorzaakt 30 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen”, betoogt Rippin. “Eerdere studies hebben aangetoond dat de consumptie van vlees in rijke landen sterk moet worden teruggedrongen om de klimaatcrisis aan te pakken.”

“Daarbij wordt vaak gewezen naar de productie van methaan en de ontbossing, die aan de veeteelt kunnen worden gelinkt. Maar deze studies keken naar de de gemiddelde uitstoot van brede voedselcategorieën.”

“Wanneer naar de specifieke voedingsmiddelen en het menu van individuele consumenten wordt gekeken, komen echter nog een aantal andere elementen aan het licht.”

In het rapport wordt opgemerkt dat dierlijke producten verantwoordelijk waren voor bijna de helft van de emissies die aan de voedingssector moeten worden toegeschreven. 

“Als we kijken naar specifieke voedingsmiddelen en de voeding van individuele mensen, ontdekten we dat dierlijke producten verantwoordelijk waren voor bijna de helft van de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen door de voeding.”

“Vlees had in die uitstoot een aandeel van 31 procent, terwijl de bijdrage van zuivelproducten opliep tot 14 procent. Andere bronnen van uitstoot zijn dranken (15 procent) en zoete versnaperingen (8 procent).”

Culturele veranderingen

Het onderzoek toonde tevens aan dat niet-vegetarische diëten 59 procent meer uitstoot veroorzaakten dan vegetarische diëten. Het dieet van mannen veroorzaakte 41 procent meer uitstoot, grotendeels door een groter verbruik van vlees, maar tevens door een sterkere consumptie aan drank.

Holly Rippin benadrukt dat er grote culturele veranderingen nodig zijn om de klimaatcrisis te bestrijden. “We zijn allemaal bereid inspanningen te doen om de planeet te redden”, benadrukt de wetenschapster. “We kunnen echter daarin ook met een aangepaste voedingskeuze een bijdrage leveren.”

“Daarbij kan naar brede concepten, zoals het verminderen van de vleesconsumptie, worden verwezen. Maar tegelijkertijd toonde de studie dat er ook met kleine veranderingen – zoals het schrappen van snoep – aanzienlijke winsten kunnen worden geboekt.”

Rippin erkent dat de studie niet heeft gezocht naar de redenen waarom mannen meer vlees consumeren dan vrouwen. “Dat fenomeen zou echter gelinkt kunnen zijn aan het feit dat mannen in het algemeen meer eten dan vrouwen”, merkt de onderzoekster op.

“Bovendien zou er ook kunnen gesuggereerd worden dat mannen meer aan traditionele menu’s – die vaak op vlees zijn gebaseerd – zijn gehecht.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20