Klimaatverandering kan een derde van wereldwijde voedselproductie in het gedrang brengen

Indien de uitstoot van broeikasgassen op het huidige tempo blijft toenemen, dreigt tegen het einde van deze eeuw een derde van de wereldwijde voedselproductie in het gedrang te komen. Dat zegt een studie van wetenschappers van de Universiteit van Aalto in Finland, gebaseerd op een analyse van de effecten van de klimaatveranderingen op 27 voedselgewassen en zeven soorten vee.

‘Indien de uitstoot van broeikasgassen op een hoog niveau blijft, zullen de temperaturen tegen het einde van de eeuw met ongeveer 3,7 graden Celsius zijn gestegen’, aldus de onderzoekers. ‘In dat scenario zal een groot deel van de belangrijkste voedselproducerende gebieden in de wereld met een grotere warmte en een drastisch veranderd neerslagpatroon worden geconfronteerd.’

Klimaatveilig

‘Ongeveer 95 procent van de huidige gewasproductie vindt plaats in gebieden die klimatologisch veilige omstandigheden bieden’, zeggen de onderzoekers. ‘Temperatuur, regenval en droogte vallen er binnen grenzen die een efficiënte voedselproductie mogelijk maken.’

‘Indien echter de temperatuur tegen het einde van deze eeuw met 3,7 graden Celsius of daaromtrent zou stijgen, zou dat veilige gebied met een drastische inkrimping moeten afrekenen. De veranderingen zouden vooral de zuidelijke en zuidoostelijke gebieden van Azië en de regio rond de Sahel in Afrika treffen.’

‘Indien de productie van broeikasgassen echter wordt verminderd en de wereld voldoet aan de doelstellingen van de Klimaatakkoorden van Parijs – waarbij de opwarming beperkt blijft tot een niveau tussen 1,5 graad en 2 graden Celsius – zou daarentegen slechts tussen 5 procent en 8 procent van de wereldwijde voedselproductie in gevaar komen.’

‘Wanneer men er niet in lukt de klimaatverandering binnen de perken te houden, zal een derde van de wereldwijde voedselproductie gevaar lopen’, waarschuwt onderzoeksleider Matti Kummu, professor milieubeheer aan de Universiteit van Aalto. ‘We moeten ons daarover zorgen maken, want de beschikbare klimaatveilige ruimte is vrij smal.’

‘Er zijn echter maatregelen die we kunnen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bovendien moeten mensen en samenlevingen in de gevarenzones de mogelijkheid krijgen om de impact van de klimaatverandering te verminderen en hun veerkracht en aanpassingsvermogen te vergroten.’

Woestijn

De onderzoekers erkennen dat de oplopende temperaturen in een aantal gebieden met een lagere voedselproductiviteit, zoals de Scandinavische regio, een positieve impact kunnen hebben. ‘Maar de winst aan productie die in dergelijke gebieden zou worden gerealiseerd, zou onmogelijk het verlies elders in de wereld kunnen compenseren’, waarschuwt Kummu.

Wanneer men er niet in lukt om de toename van de emissies te beperken, zou de wereld volgens Kummu tegen het einde van deze eeuw nog eens 4 miljoen vierkante mijl nieuwe woestijn hebben kunnen zien ontstaan.

‘Met een opwarming tussen 1,5 graden en 2 graden zouden de boreale wouden van Noord-Amerika, Rusland en Europa tegen het einde van deze eeuw van 7 miljoen vierkante mijl tot ongeveer 6 miljoen vierkante mijl zijn ingekrompen,’ aldus Kummu. ‘Wanneer zich echter een opwarming van 3,7 graden zou manifesteren, zou er slechts 3 miljoen vierkante mijl overblijven.’

(am)

Meer