Hoe 2050 eruit kan zien als we niets doen tegen de klimaatopwarming

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de klimaatopwarming tegen te gaan. En dat is meer dan broodnodig als we onze planeet leefbaar willen houden tegen 2050, leert het boek ‘The Future We Choose: The Stubborn Optimist’s Guide to the Climate Crisis’. Het boek schetst een beeld van hoe de toekomst eruit kan zien als we niets doen tegen de klimaatopwarming.

Het boek, geschreven door Christiana Figueres en Tom Rivett-Carnac, beschrijft onder meer een grimmige toekomst waarin we voortdurend op onze hoede moeten zijn van wat er zich buiten afspeelt. Volgens de auteurs zou het in de meest pessimistische situatie zelfs gevaarlijk zijn om uw raam te openen zonder de luchtkwaliteit buiten te controleren. Voorts zou een mondmasker essentieel zijn als we ons huis verlaten. In het slechtste geval zou zelfs een hoogtechnologische masker nodig zijn.

60 graden

Volgens het boek kan de temperatuur in bepaalde gebieden zelfs oplopen tot maar liefst 60 graden en dat voor één maand per jaar. Bovendien zou gratis water niet meer zo vanzelfsprekend zijn. De auteurs sluiten niet uit dat u in de toekomst voor water zal moeten betalen in openbare toiletten.

Voorts verwachten ze dat de opwarming van de aarde zal wegen op het mentale welzijn van de mensen. ‘Mensen krijgen stress van te leven in een wereld waarin ze het gevoel hebben dat ze het ene obstakel na het andere moeten trotseren’, aldus de auteurs.

Gelukkig kan zo’n wereld vermeden worden. De bovenstaande situatie is een voorstelling van hoe de wereld eruit kan zien als we niets doen om de klimaatopwarming tegen te gaan.

In een interview met CNBC erkent Peter Smith, hoogleraar bodems en veranderingen in het aardsysteem aan de Universiteit van Aberdeen in Schotland, dat er maatregelen moeten genomen worden, maar hij stelt zich toch vragen bij het doembeeld dat geschetst wordt in het boek.

‘Luchtverontreiniging en emissies die klimaatverandering veroorzaken gaan hand in hand, dus minder actie tegen klimaatverandering zal leiden tot een slechtere luchtkwaliteit’, verduidelijkt hij. ‘Of het zo ver komt dat mensen in 2050 maskers moeten dragen, valt te betwijfelen.’ Voorts moet het volgens de hoogleraar wel nog mogelijk zijn om in 2050 gratis water te voorzien.

Acties tegen klimaatopwarming

Volgens Michael E. Mann, hoogleraar atmosferische wetenschappen aan Penn State, is een situatie zoals beschreven in het boek niet ondenkbaar. ‘Althans in een worstcasescenario waarin we als beschaving weigeren om zinvolle actie op klimaatgebied te ondernemen’, aldus Mann. ‘Ik acht het onwaarschijnlijk aangezien we al volop bezig zijn om de klimaatopwarming aan te pakken, maar er moet nog veel meer gedaan worden.’ Zo zijn er al verschillende internationale akkoorden, zoals het akkoord van Parijs, gesloten.

Om zo’n doemsituatie te vermijden, moeten we volgens de auteurs van het boek de uitstoot van broeikasgassen halveren per decennium. ‘Als we onze economie snel koolstofvrij kunnen maken (…) tot bijna nul tegen het midden van de eeuw, kunnen we een leefbare planeet en een levendige economie in stand houden’, aldus Mann. In die toekomst, schrijven Figueres en Rivett-Carnac, zullen stadsstraten meer bomen en minder auto’s hebben en kunnen Amerikanen reizen via elektrische hogesnelheidsspoorlijnen.

De auteurs durven zelfs stellen dat in een van de positieve scenario’s het consumeren van vlees volledig uit den boze zal zijn. ‘In zo’n toekomst zullen de kinderen er misschien zelfs van versteld staan dat we ooit vlees hebben gegeten’, staat er in het boek.

(am)

Lees ook:

Meer