Nieuwe technologieën: Bedrijven vrezen met tekort aan computerkracht te worden geconfronteerd

In de wereldwijde technologiesector vrezen vele experts dat ze in de loop van het volgende decennium met een tekort aan computerkracht zullen worden geconfronteerd. Dat is een van de uitdagingen die de bedrijven zien opduiken bij het verdere doorbraak van artificiële intelligentie en machine learning. Dit blijkt uit een rapport van het bedrijf SambaNova Systems, gebaseerd op interviews met zeshonderd experts.

Voor de studie werden technologie-experts uit de financiële wereld, gezondheidsdiensten, de industrie, de retail, de openbare sector en de productie van olie en gas ondervraagd.

Concurrentiekracht

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 53 procent van de ondervraagden vrezen door de verdere opmars van de nieuwe technologieën met een tekort aan computerkracht te zullen moeten afrekenen.

“Kunstmatige intelligentie en machine learning beginnen in alle sectoren hun opwachting te maken”, benadrukken de onderzoekers. “Deze technologieën hebben de potentie om op de economie een even grote impact te hebben als het internet de voorbije decennia.”

“Maar naarmate deze technologische revolutie versnelt, ontstaat er een groeiende kloof tussen de bedrijven die hebben ontdekt op welke manier deze toepassingen op grote schaal kunnen worden ingezet en ondernemingen die daarin niet zijn gelukt.”

“Op die manier dreigt er een toenemend verschil in concurrentiekracht”, voeren de onderzoekers nog aan.“Er zijn daarbij verschillende problemen die aantal ondernemingen ervan kunnen weerhouden de voordelen van kunstmatige intelligentie te benutten.”

Beginstadium

Daarbij werd vastgesteld dat 50 procent van de respondenten gewag maakte van moeilijkheden om deze modellen aan te passen aan de unieke behoeften van hun onderneming, terwijl nog eens 35 procent stelde bevreesd te zijn voor de moeilijkheden om een beperkte computerarchitectuur op te vangen.

Verder beklemtoonde 28 procent wellicht onvoldoende rekencapaciteit ter beschikking te hebben om de massale toestroom date te analyseren. Een even grote groep wees naar een gebrek aan toegang tot voldoende opgeleid talent.

Daarnaast gaf 25 procent aan dat de bedrijfsleiding wellicht onvoldoende vertrouwen in de technologie tentoon zou spreiden, terwijl evenveel respondenten een problemen zag in de kosten die door de inschakeling van extra servers zouden worden veroorzaakt. Tenslotte maakte 22 procent gewag van een beperkte ruimte voor de installatie van bijkomende servers.

De conclusies van de studie tonen dat de meeste respondenten zich over het potentieel van deze nieuwe technologieën hoopvol uitspreken. Het rapport benadrukte dat 66 procent van de respondenten plannen had om hun investeringen in deze sectoren de volgende vijf jaar aanzienlijk te verhogen.

Bovendien beklemtoonde 78 procent dat deze technologieën cruciaal zijn voor het genereren van inkomsten. Anderzijds moesten de onderzoekers vaststellen dat de technologieën zich bij vele bedrijven zich nog altijd in een bijzonder vroeg stadium bevinden.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20