Lockdown of niet: ‘Alle vakantiedagen moeten dit jaar opgenomen worden’

Acerta waarschuwt werkgevers om de verlofregelingen van hun personeelsleden goed in het oog te houden. ‘Alle vakantiedagen moeten dit kalenderjaar worden opgenomen’, klinkt het.

Wat is er aan de hand? Al wekenlang zijn werknemers massaal hun vakantiedagen aan het oppotten. Met geen enkele mogelijkheid op recreatie of reizen, zien veel mensen er het nut niet van in om hun kostbare verlofdagen te gebruiken. Uit cijfers van dienstenverdeler Acerta blijkt dat er in de paasvakantie 30 procent minder vakantie genomen werd dan in dezelfde periode volgend jaar.

‘De lockdown heeft er dit jaar ongetwijfeld voor gezorgd dat werknemers het niet ‘nuttig’ vonden om vakantie te nemen. Dat reisje naar de Belgische kust of naar het buitenland kon toch niet doorgaan. En blijkbaar zijn werkgevers inschikkelijk geweest. Dat leiden we af uit de cijfers van werkelijk opgenomen vakantiedagen in de paasperiode’, legt juridisch adviseur Marijke Beelen uit.

Dus? Acerta roept werkgevers op om de vakantieplanningen nauwlettend in de gaten te houden. Op deze manier is de periode om jaarlijkse vakantie op te nemen namelijk flink korter geworden. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat werkgevers en werknemers in december moeten vaststellen dat er nog tientallen vakantiedagen moeten opgenomen worden’, zegt ze. ‘Dat is ook van belang voor de continuïteit van bedrijven later dit jaar, want die moeten zien dat ze met voldoende personeel kunnen blijven draaien.’

The bigger picture? In een eigen relanceplan stelde werkgeversorganisatie Voka voor om een aantal vakantiedagen te laten overdragen naar 2021. ‘Veel werkgevers vrezen dat alle personeelsleden tegelijk vakantie zullen opnemen na de coronastorm’, was het betoog. Maar daar kan geen sprake van zijn, stelt Acerta. ‘Alle vakantiedagen zullen wel degelijk binnen dit kalenderjaar moeten worden opgenomen. De wetgever zal hierop ook dit jaar geen uitzondering maken’, zegt de juridisch adviseur.

Tot slot lijkt het voor de dienstenverdeler ook niet opportuun om het klassieke bouwverlof in te korten. Eind april bleek uit een rondvraag dat zeven op de tien projectontwikkelaars heil zagen in zo’n oplossing. ‘Juli en augustus moet ook dit jaar de klassieke vakantieperiode blijven. De vraag of en wanneer reizen zal kunnen, kan niet de beslissende factor worden’, besluit Marijke Beelen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20