Belgische loonkloof krimpt, maar verschil tussen man en vrouw nog niet weggewerkt

Ondanks dat het salarisverschil tussen mannen en vrouwen de voorbije jaren verminderde, blijkt de loonkloof nog verre van weggewerkt.

Waarom is dit belangrijk?

Europa kampt al decennia lang met een grote loonkloof tussen mannen en vrouwen waardoor er nog steeds veel ongelijkheid heerst. Dat probleem trachten Europese landen op te lossen, maar daar blijken ze dusver niet in te slagen.

De essentie: Vrouwen verdienen behoorlijk minder dan mannen, staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

  • Dat komt onder meer omdat rekruteerders vrezen dat vrouwen sneller afwezig zijn wegens kinderen, en daarnaast ook minder assertief en minder sterk zouden zijn, zo blijkt uit onderzoek volgens de krant.
  • Vrouwen verdienen in Europa op jaarbasis gemiddeld maar liefst 13 procent minder dan mannen. Dat betekent dat ze vanaf midden november de rest van het jaar in principe ‘voor niets’ werken. Slechts een lichte daling tegenover 2015 (15,5 procent).
  • In België bedraagt de loonkloof zo’n 5,3 procent. Een statistiek waarbij ons land het dus een stuk beter doet dan de andere Europese landen. De genderkloof zou het grootst zijn in de privésector en onder oudere werknemers.

Controversieel: “De keuzes die vrouwen maken, hebben een groot invloed op hun salaris. Het zou tegenover mannen niet fair zijn om dit deel van de loonkloof te dichten”, zegt econoom Stijn Baert in een commentaar aan HLN.

  • Uit eerder onderzoek zou blijken dat jonge vrouwen minder gericht zijn op promotie dan jonge mannen, opdat ze minder snel risico’s zouden nemen.
  • Verder is er ook een verschil tussen voltijdse en halftijdse tewerkstelling, en heeft de sector of opleiding invloed op het salaris.
  • Vrouwen nemen in het ouderschap algemeen meer zorgtaken op dan mannen, wat verklaart waarom vrouwen steeds vaker deeltijds in zachte sectoren werken. Een prijs die zich vertaalt op de arbeidsmarkt.

Wat nu?

  • Het Vlaams Regeerakkoord belooft kinderopvang in het land goedkoper, toegankelijker en meer op maat van tweeverdienersgezinnen te maken. Al is dat nu nog niet het geval.
  • Een andere mogelijke oplossing: de duur van het ouderschapsverlof verlengen en evenwichtig maken tussen beide.
  • Opmerkelijk: om de genderkloof te proberen dichten, besloot Finland vorig jaar een nieuwe wet in te voeren die werknemers in staat stelt na te gaan wat hun collega’s verdienen.

(evb)

Meer