‘Klimaatneutrale scheepvaart kost minstens 1.000 miljard dollar’

Indien de scheepvaartindustrie de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties wil halen, is tot het midden van deze eeuw een investering van minstens 1.000 miljard dollar noodzakelijk. De uitbouw van een compleet klimaatneutrale sector zou zelfs bijna dubbel zoveel kosten.

Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de University Maritime Advisory Services (UMAS) en de Energy Transitions Commission (ETC). De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Getting to Zero Coalition, een alliantie die onder meer ook het Global Maritime Forum en het World Economic Forum omvat.

Nieuwe ontwerpen

Ongeveer 90 procent van de wereldhandel wordt over zee vervoerd. De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,2 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. Tegelijkertijd ervaart de sector echter sterke druk om die emissies en andere vormen van pollutie in belangrijke mate te verminderen. 

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de scheepvaartdivisie van de Verenigde Naties, wil de uitstoot van broeikasgassen in de industrie tegen het midden van deze eeuw met 50 procent verminderen ten opzichte van de niveaus die twaalf jaar geleden werden geregistreerd.

‘Dit doel vereist de snelle ontwikkeling van klimaatvriendelijke of klimaatneutrale brandstoffen,’ aldus het persbureau Reuters. ‘Daarnaast is ook de ontwikkeling van nieuwe scheepsontwerpen met een duurzame technologie noodzakelijk.’

‘Om een reductie van de uitstoot met 50 procent mogelijk te maken, is volgens de studie de volgende twee decennia echter een investering tussen 1.000 miljard dollar en 1.400 miljard dollar noodzakelijk. Dat betekent een gemiddeld jaarlijks bedrag tussen 50 miljard dollar en 70 miljard dollar.’

‘Indien de scheepvaartindustrie daarentegen midden deze eeuw volledig klimaatneutraal wil opereren, zal een bijkomende investering van ongeveer 400 miljard dollar noodzakelijk zijn. Dat zou het totale budget voor een klimaatneutrale scheepvaart op een bedrag tussen 1.400 miljard dollar en 1.900 miljard dollar dollar brengen.’

Financiering

‘De analyse suggereert dat de scheepvaart de volgende periode een snelle verandering zal kennen,’ zeggen de onderzoekers. ‘Er zullen alternatieven voor fossiele brandstoffen moeten komen. Dit betekent echter ook dat een groot deel van de infrastructuur en vloot zal moeten worden vervangen of gemoderniseerd.’

Ongeveer 87 procent van de investeringen zou moeten gericht zijn op de onshore infrastructuur. Het resterende pakket zou moeten worden geïnvesteerd in de bouw van schepen die aan de strengere milieunormen zouden voldoen.

De onderzoekers wijzen er daarbij echter op dat de scheepvaart niet alleen met moeilijke marktomstandigheden moet afrekenen. Ook rond de financiering moet de sector een aantal problemen verwachten. De scheepvaart kan immers niet meer bij alle banken terecht om zijn investeringen te financieren.

Meer