Klimaatakkoorden van Parijs moeten voortaan zonder de VS verder

De Verenigde Staten stappen woensdag, op de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, formeel uit de Klimaatakkoorden van Parijs. Dat is een oude belofte van regerend Amerikaans president Donald Trump. Nochtans zijn de Verenigde Staten wereldwijd de tweede grootste producent van broeikasgassen.

Joe Biden, bij de presidentsverkiezingen de tegenstander van Donald Trump, heeft al aangegeven de beslissing van zijn opponent te willen omkeren.

Economie

In juni vorig jaar drukte Donald Trump voor de eerste keer zijn voornemen aan om de Verenigde Staten uit de Klimaatakkoorden van Parijs terug te trekken. Volgens hem zouden de doelstellingen van die akkoorden de Amerikaanse economie ondermijnen. In november vorig jaar volgde een officiële kennisgeving van de intenties.

Exact één jaar later is die scheiding formeel doorgevoerd. De Klimaatakkoorden van Parijs – die vijf jaar geleden werden afgesloten – werden door 197 landen ondertekend. De Verenigde Staten zijn de enige natie die zich sindsdien uit die overeenkomst heeft teruggetrokken.

Klimaatspecalisten erkennen dat het zonder de financiële en diplomatieke macht van de Verenigde Staten beduidend moeilijker zal worden om de opwarming van de aarde tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Daarbij wijzen ze op toezeggingen van voormalig Amerikaans president Barack Obama, de voorganger van Donald Trump, om een budget van 3 miljard dollar vrij te maken voor een fonds dat kwetsbare landen moet helpen de impact van de klimaatverandering aan te pakken. Van dat budget is tot nu toe slechts 1 miljard dollar overgemaakt.

‘Op korte termijn wordt het veel moeilijker om de ambities op het gebied van de klimaatverandering waar te maken,’ erkent Thom Woodroofe, adviseur bij het Asia Society Policy Institute. ‘Andere grote vervuilers hebben hun inspanningen terzake echter verdubbeld, zelfs zonder garanties dat de Verenigde Staten hun voorbeeld zullen volgen.’

‘China, Japan en Zuid-Korea hebben de voorbije weken allemaal beloofd klimaatneutraal te worden. De Europese Unie had die toezegging eerder al gedaan. Indien de Verenigde Staten opnieuw tot de Klimaatakkoorden van Parijs zouden toetreden, zouden die inspanningen echter wel een veel grotere impact krijgen.’

Koolstofarm

Europese en Amerikaanse investeerders met een gezamenlijke portefeuille van 30 biljoen dollar aan activa hebben er bij de Verenigde Staten al op aangedrongen om snel weer tot de Klimaatakkoorden van Parijs toe te treden. ‘Anders dreigt het land de wereldwijde beweging naar een koolstofarme economie te zullen missen,’ voerden zij aan. 

Barack Obama had beloofd om de Amerikaanse uitstoot tegen midden dit decennium met ongeveer 27 procent te zullen verminderen tegenover het niveau van vijftien jaar geleden. Onder een presidentschap van Joe Biden zouden die doelstellingen mogelijk nog worden verscherpt.

Biden beloofde immers dat de Verenigde Staten tegen het midden van deze eeuw een nuluitstoot zouden laten optekenen. Dat zou gepaard gaan met een investeringsplan van 2.000 miljard dollar om de Amerikaanse economie te transformeren.

Momenteel zou de uitstoot van de Verenigde Staten – volgens berekeningen van de onderzoeksinstelling Rhodium Group – tegenover het basisniveau van vijftien jaar geleden met ongeveer 21 procent zijn gedaald.

‘Met een tweede ambtsperiode van Donald Trump dreigt de Amerikaanse uitstoot over het volgende anderhalf decennium, tegenover het niveau van vorig jaar, met meer dan 30 procent te zullen toenemen,’ aldus nog de Rhodium Group.

Meer