Secretaris-generaal: ‘Ook Navo heeft taak in strijd tegen klimaatverandering’

De lidstaten van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) moeten hun inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering verder opdrijven. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de militaire verdragsorganisatie, in een gesprek met de Duitse krant Welt am Sonntag gezegd. Ook voor het bondgenootschap zelf is in die strijd volgens Stoltenberg een belangrijke taak weggelegd.

‘De klimaatverandering bedreigt de veiligheid van iedereen,’ betoogde Stoltenberg. ‘Daarom moet de Navo meer inspanningen doen om de klimaatverandering beter te begrijpen. Het probleem moet in alle aspecten van de opdracht van het bondgenootschap worden geïntegreerd. Dat gaat van de militaire planning tot de opleiding en training van de strijdkrachten.’

Extreme omstandigheden

Onder meer kan volgens Stoltenberg een link worden gelegd met brandstofefficiëntie. ‘Door de verhoging van de brandstofeffiëntie kan ook de militaire slagkracht worden verbeterd,’ aldus de secretaris-generaal. ‘Een afbouw van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan vele voordelen opleveren.’

‘De inzet van onder meer zonnecellen als alternatief voor fossiele brandstoffen helpt niet alleen de klimaatverandering tegen te gaan. Een dergelijke stap zou ook de veiligheid van onze troepen en onze uitrusting kunnen vergroten. Een dergelijke ingreep zou eenheden immers beter toelaten onafhankelijk en flexibel te handelen.’

‘Ook voor de veiligheid van de soldaten is de klimaatverandering een belangrijk thema,’ benadrukte Stoltenberg. ‘Onze soldaten werken onder de meest extreme klimatologische omstandigheden. Bij trainingsmissies in Irak de voorbije zomer bleek de temperatuur regelmatig boven de grens van 50 graden Celsius te stijgen. Iedereen kan zich voorstellen wat het betekent om onder dergelijke omstandigheden in volle uitrusting onder vuur te komen.’

Rampen

Stoltenberg voerde daarnaast ook aan dat het bondgenootschap en zijn lidstaten in de klimaatbescherming een bredere rol hebben. ‘Het is noodzakelijk om de uitstoot van koolstofdioxide en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen,’ benadrukte hij. ‘Het bondgenootschap moet daarbij ook klaar zijn om op natuurlijke klimaatrampen te reageren, zoals eveneens het geval was in de strijd tegen het coronavirus.’ 

Stoltenberg wees er daarbij op dat de lidstaten van de Navo dit jaar honderden tonnen medische apparatuur hebben geleverd en bijna honderd mobiele ziekenhuizen hebben gebouwd. Daarnaast nam het bondgenootschap ook het vervoer van tientallen patiënten en medische hulpverleners op zich.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20