Oostelijke flank Europese Unie wil middelen voor militaire mobiliteit

De Europese Unie moet meer financiële middelen verschaffen om een snellere beweging van militaire eenheden op zijn grondgebied te vergemakkelijken. Dat hebben de ministers van Defensie van Letland, Litouwen, Polen en Roemenië in een brief aan de Europese Commissie gezegd.

‘De middelen voor de militaire mobiliteit mogen niet worden afgebouwd,’ staat in de brief. ‘Anders dreigen de Europese ambities op defensiegebied in belangrijke mate te worden uitgehold.’ De brief is verstuurd in aanloop naar een volgende ronde gesprekken over het Europese budget voor de volgende zeven jaar.

Kwetsbare oostflank

‘Zonder verbeterde militaire mobiliteit wordt de oostflank van de Europese Unie en de NAVO bijzonder kwetsbaar,’ klinkt het. De Bucharest Nine – een groep van landen aan de oostgrens van de NAVO – vraagt extra middelen voor het concept.

Die groep bestaat uit Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Litouwen, Letland, Estland, Bulgarije en Roemenië. Zij zouden bij een militaire actie vanuit het oosten immers als eerste geraakt kunnen worden.

Prioriteit

Militaire mobiliteit is een van de thema’s die door de Europese Commissie als een prioriteit is bestempeld. Het betreft onder meer maatregelen om troepen en uitrusting bij een eventueel conflict met Rusland snel door Europa te verplaatsen.

Oorspronkelijk was voor militaire mobiliteit in het volgende budget voor de Europese Unie een bedrag van 6,5 miljard euro ingeschreven. Dat was eerder echter al in verschillende fasen tot 1,5 miljard euro teruggebracht. In het jongste technische document van de Europese Commissie zijn de bijdragen voor militaire mobiliteit quasi volledig verdwenen.

Navo

‘Als niet in militaire mobiliteit wordt geïnvesteerd, zal de Europese Unie er niet in slagen zijn ambities op het gebied van defensie te realiseren,’ denken de Oost-Europese ministers. ‘Dit concept is trouwens een cruciale pijler voor de samenwerking tussen de Europese Unie en de NAVO.’

De Europese Commissie had twee jaar geleden een plan opgesteld dat een snellere beweging van militair personeel en uitrusting over het continent mogelijk moest maken. Dat plan moest onder meer materiële, legale en administratieve barrières tegen snelle militaire bewegingen uit de weg ruimen.

‘Hoewel een regelrecht conflict tussen Rusland en de NAVO hoogst onwaarschijnlijk wordt geacht, hebben sommige experts gewaarschuwd dat een toenemende militaire activiteit in de regio het risico op onvoorziene incidenten kan verhogen,’ zeggen experts.

‘Rusland is wel in staat om in het gebied in een tijdsbestek van 24 tot 48 uur een aanval te lanceren. Als de NAVO niet op een optimale militaire mobiliteit kan vertrouwen, dreigt Rusland een belangrijke voorsprong op te bouwen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20