Rusland versterkt posities in Noordpoolgebied met modern luchtafweersysteem

Rusland is vastberaden om in het Noordpoolgebied een militaire verdedigingsgordel uit te bouwen. Daarvoor zullen alle Russische militaire divisies in het gebied met het luchtverdedigingssysteem S-400 worden uitgerust. Dat heeft Alexei Moiseyev, vice-admiraal van de Russische marine, gezegd.

Met deze strategie wil Rusland zijn positie in de regio verder versterken. De Noordpool wint immers militair en economisch aan belang.

Klimaat

De Russische president Vladimir Poetin wil dat zijn land op de Noordpool prominent aanwezig is. Er wordt volop in nieuwe infrastructuur geïnvesteerd. Ook de Russische havens in het gebied worden gemoderniseerd.

De Noordpool herbergt gigantische voorraden mineralen en andere belangrijke grondstoffen. Die reserves worden door de opwarming van de aarde gemakkelijker toegankelijk. De klimaatverandering zorgt er bovendien voor dat de Noordelijke IJszee aan de scheepvaart een nieuwe zeeroute biedt. Het gebied wint dan ook steeds meer aan belang.

Ook andere naties hebben al duidelijk een grotere interesse in de Noordpool laten blijken. De vrees voor toename van de geopolitieke rivaliteit in het gebied loopt dan ook op.

In mei van dit jaar wierpen de Verenigde Staten op dat Rusland zich in het gebied steeds agressiever opstelde. De Amerikaanse regering merkte echter tegelijkertijd op dat ook het gedrag van China in de regio nauwlettend in het oog moest worden gehouden.

Nova Zembla

In september van dit jaar installeerde Rusland batterijen van zijn luchtverdedigingssysteem S-400 op Nova Zembla, een archipel ten noorden van Archangelsk. Vice-admiraal Moiseyev benadrukte nu dat ook de andere militaire sites in de regio met verdedigingssysteem zullen worden uitgerust.

‘De volgende jaren zullen alle eenheden van het Russische leger op de Noordpool een luchtverdediging ter beschikking krijgen,’ aldus Moiseyev. ‘Die maatregel moet het Russisch territorium op de Noordpool tegen elke vijandige luchtaanval – afkomstig van vliegtuigen, slagschepen of raketten – beschermen.

De vice-admiraal waarschuwde tevens voor een oplopende geopolitieke spanning op de Noordpool. Hij wees daarbij op de aanzienlijke toename van eenheden van de Navo, het westerse militaire bondgenootschap, in de regio.

Moiseyev voegde eraan toe dat het aantal militaire oefeningen door Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en andere westerse landen in het gebied de voorbije vijf jaar een verdubbeling heeft gekend.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20