Klimaatneutrale wereld kost amper 0,5 procent van globale bruto binnenlandse product

Tot nu toe kan de strijd voor de redding van de natuur moeilijk een succes worden genoemd. Toch blijkt het financieel en praktisch haalbaar om tegen het midden van de eeuw een wereldeconomie zonder emissies van broeikasgassen te creëren. Dat zegt een rapport van de internationale Energy Transitions Commission (ETC).

Er wordt wel gewaarschuwd dat daarbij dringende actie een absolute noodzaak is.

Gemist

Op de Convention on Biological Diversity van de Verenigde Naties tien jaar geleden werd een engagement afgesproken om de beschadiging van de natuur over een periode van één decennium te beperken. Daarbij werden twintig concrete objectieven naar voor geschoven.

Onder meer was er sprake van de afbouw van de subsidies voor fossiele brandstoffen. Ook de beperking van het biotoopverlies en de bescherming van het visbestand werden als cruciale pijlers van het beleid bestempeld. Nu hebben de Verenigde Naties echter toegegeven dat op geen enkel gebied de verhoopte doelstellingen konden worden gerealiseerd.

Daarbij wordt wel opgemerkt dat een aantal maatregelen een gedeelte van het natuurverlies dit decennium kunnen omkeren. ‘Daarbij moet onder meer de nadruk worden gelegd op cruciale veranderingen in de landbouwpraktijk en de beperking van de voedselverspilling en overconsumptie,’ aldus de Verenigde Naties.

‘Het is noodzakelijk om inheemse populaties bij de inspanningen voor natuurbehoud te betrekken. Deze bevolkingsgroepen controleren immers ongeveer 80 procent van de wereldwijde biodiversiteit.’

Energie

Volgens het rapport van de Energy Transitions Commission zou de kost van een emissieloze wereldeconomie nochtans perfect kunnen worden gedragen. ‘Om die doelstellingen te bereiken zou tegen het midden van deze eeuw amper 0,5 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product moeten worden opgeofferd,’ stippen de onderzoekers aan.

‘Jaarlijks zou een investering tussen 1.000 miljard dollar en 2.000 miljard dollar noodzakelijk zijn. Dat vertegenwoordigt tussen 1 procent en 1,5 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product.’

Om die doelstellingen te kunnen bereiken, zullen volgens de studie vooral massale verbeteringen in energie-efficiëntie nodig zijn. ‘Daarbij zal onder meer de capaciteit aan zonnekracht en windenergie drastisch moeten worden opgedreven,’ zeggen de onderzoekers.

‘Tevens moeten de vastgoedsector, het vervoer en de industrie massaal naar elektrische bronnen overschakelen. Waar dit niet kan, zal op de inzet van waterstof beroep moeten worden gedaan. De eventuele saldo’s zullen emissieloos moeten worden gemaakt door de opslag van broeikasgassen en het gebruik van duurzame bio-energie.’

Klimaatoverwegingen

In dat kader kan ook gewezen worden op recente uitspraken van Mark Carney, voormalig gouverneur van de Bank of England. Tijdens een toespraak voor de Britse All-Party Parliamentary Group for the Environment benadrukte Carney dat een echt duurzaam herstel alleen mogelijk zal zijn indien bij elke financiële beslissing ook met klimaatoverwegingen rekening wordt gehouden.

Mark Carney: ‘Elke financiële beslissing moet met klimaatoverwegingen rekening houden. – Peter Summers/AP

‘Het lijdt geen twijfel dat het technisch en economisch mogelijk is om tegen het midden van de eeuw een emissieloze economie tot stand te brengen,’ betoogde Adair Turner, voorzitter van de Energy Transitions Commission (ETC). ‘Het is echter cruciaal dat dit decennium actie wordt ondernomen. Anders zal het te laat zijn.’

Het rapport van Energy Transitions Commission was ondertekend door een coalitie van vijfenveertig vertegenwoordigers van de energiesector, de industrie, de financiële wereld en de milieubeweging.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20