Bedrijfsleiders en investeerders vragen duidelijk Europees klimaatbeleid

Een groep van meer dan honderdvijftig internationale bedrijven en investeerders dringt er bij Europese leiders op aan om tegen eind dit decennium de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen. Dat blijkt uit een open brief die door het  Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) is gepubliceerd.

De brief is onder meer ondertekend door Microsoft, Ikea, Deutsche Bank, Unilever, H&M, Google, EDF, Signify en Apple.

De bedrijven en investeerders benadrukken dat er moet worden ingegrepen om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te vermijden en een duurzaam en concurrerend economisch herstel te stimuleren. ‘Daarvoor moet een overeenstemming worden bereikt rond duidelijk omschreven doelstellingen om de nationale uitstoot van broeikasgassen tegen eind dit decennium met minstens 55 procent te verminderen,’ aldus het schrijven.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, maakt woensdag tijdens haar State of the Union-toespraak tot het Europees Parlement de doelstelling bekend om de uitstoot van broeikasgassen tegen eind dit decennium te verminderen.

Daarbij zal een reductie van 55 procent naar voor worden geschoven tegenover de uitstootniveaus van dertig jaar geleden. Momenteel wordt nog gewerkt aan een vermindering van 40 procent.

Investeringen

Volgens de brief is het voor de investeerders en het bedrijfsleven cruciaal dat een duidelijk traject met concrete deadlines voor de reductie van de uitstoot naar voor wordt geschoven. Tevens wordt gevraagd naar een beleid dat substantiële investeringen in koolstofneutrale oplossingen aanmoedigt.

‘Dit beleid zou ons het vertrouwen geven om resoluut te investeren om de uitstoot te verminderen, duurzame banen te creëren, innovatie te stimuleren en de wederopbouw van een veerkrachtige klimaatneutrale economie te versnellen,’ aldus de ondertekenaars van de open brief.

Het initiatief wordt volgens het schrijven geleid door de European Corporate Leaders Group (CLG Europe), die wordt voorgesteld als een sectoroverschrijdende groep van Europese bedrijven die zich inzetten voor klimaatneutraliteit.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20