Europese Commissie wil klimaatambities snel aanscherpen

De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium met 55 procent verminderen. Dat zal Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, volgens de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung volgende week woensdag tijdens haar eerste State of the Union in het Europees Parlement aankondigen.

Daarmee zouden de doelstellingen van de Europese Commissie gevoelig worden aangescherpt. Tot nu toe is er immers altijd gewag gemaakt van een reductie met 40 procent.

Heropleving

Von der Leyen had bij haar intrede als voorzitter van de Europese Commissie al aangekondigd dat bij de vermindering van de Europese emissies meer inspanningen zouden moeten worden gedaan. Daarbij had zij al gewag gemaakt van een reductie tussen 50 procent en 55 procent.

‘Ook de uitbraak van de coronacrisis heeft op het standpunt van von der Leyen blijkbaar geen impact gehad,’ aldus de Frankfurter Allgemeine Zeitung. ‘Volgens haar moet de strijd tegen de klimaatverandering naast de digitalisering een kernpunt van de economisch heropleving worden.’ 

Frans Timmermans, Europees Commissaris voor klimaatbescherming, heeft eerder ook al duidelijk gemaakt voorstander te zijn van scherpere ambities. De Duitse krant wijst echter op de concrete impact van de hogere ambities op de lidstaten en de verschillende economische sectoren.

Prijzen

‘De autosector heeft al langer gevraagd om de eisen voor personenwagens tegen eind dit decennium niet scherper te stellen,’ wordt er opgemerkt. ‘Dit betekent echter dat elders, eventueel in de vastgoedsector of in de emissiehandel, sterker zal moeten worden ingegrepen.’ 

De industrie waarschuwt echter dat een ingreep in de emissiehandel onvermijdelijk tot een stijging van de prijzen zal leiden. ‘Indien een reductie van 55 procent gelijkmatig over alle sectoren wordt doorgevoerd, dreigen de emissierechten tegen eind dit decennium tot 55 euro per ton te worden verhoogd, tegenover een niveau van 30 euro volgens de huidige prognoses.’

De nieuwe doelstellingen moeten uiteindelijk nog wel door het Europees Parlement als door de lidstaten worden goedgekeurd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20