Europese klimaattaks kan Russische exporteurs duur te staan komen

Indien de Europese Unie zou beslissen een heffing te introduceren op de import van goederen met een belangrijke ecologische voetafdruk, zouden Russische exporteurs jaarlijks met een belangrijke bijkomende last rekening moeten houden.

Dat probleem zou hun internationale competitiviteit kunnen aantasten, zo heeft consulent KPMG tijdens een vergadering met de Russische Unie van Industriëlen en Entrepreneurs gezegd. Indien de Europese Unie de meest strikte sancties op de emissies van broeikasgassen zou kiezen, zou dat bedrag volgens KPMG over een periode van vijf jaar zelfs kunnen oplopen tot 50 miljard euro.

De Europese Unie bespreekt momenteel de mogelijkheid om de invoer van goederen te belasten met een klimaattaks, gebaseerd op de emissies van broeikasgassen die door de vervaardiging van de producten zijn veroorzaakt. Mogelijk zou die heffing midden dit decennium worden ingevoerd.

Indien die klimaattaks gebaseerd zou zijn op de rechtstreekse emissies van de productie, zouden Russische exporteurs de daaropvolgende vijf jaar rekening moeten houden met een bijkomende kost van in totaal 33,3 miljard euro.

Wanneer echter voor een striktere benadering zou worden geopteerd en ook onrechtstreekse emissies zouden worden meegerekend, zou dat bedrag tot 50 miljard euro kunnen oplopen.

Olie en gas

Europa is voor Rusland de grootste exportbestemming. Vorig jaar voerde Rusland naar de Europese Unie voor 143 miljard euro goederen uit. Ongeveer twee derde van dat pakket bestond uit olie en gas.

‘Rusland heeft echter de voorbije jaren traag gereageerd op de gevaren van de klimaatverandering,’ aldus de krant The Moscow Times. ‘Volgens analisten zal externe druk wellicht de grootste factor zijn bij de uiteindelijke beslissing van het land om zijn emissieniveaus te verlagen. Daarbij wijzen ze onder meer naar buitenlandse klimaattaksen of de toenemende ecologische bekommernissen bij investeerders.’

‘Russische bedrijven beginnen stilaan te begrijpen dat de concurrentie van hun producten op de wereldwijd mogelijk snel zou kunnen worden ondermijnd door grensoverschrijdende klimaatheffingen en de introductie van normen voor duurzame ontwikkeling,’ betoogde ook Alexey Zhikharev, directeur van de Russische Vereniging voor de Ontwikkeling van Hernieuwbare Energie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20