Klimaatplannen besteden onvoldoende aandacht aan voeding

Bij de ondertekening van de Klimaatakkoorden van Parijs vijf jaar geleden hebben regeringen over de hele wereld zich geëngageerd maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde onder de grens van 1,5 graad Celsius te houden. Nochtans blijken 90 procent van die nationale plannen slechts gedeeltelijk aandacht te hebben voor de impact van de voedingssector.

Dat zegt een rapport van het World Wildlife Fund (WWF), het UN Environment Programme, Eatforum en Climate Focus. Nochtans blijkt dat voeding uiteindelijk verantwoordelijk is voor 37 procent van alle emissies van broeikasgassen.

Landgebruik

‘Wanneer de nationale overheden meer aandacht zouden hebben voor voedselverspilling en een optimalisering van het dieet van hun bevolking zouden nastreven, zou de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met 12,5 gigaton kunnen worden verminderd,’ zeggen de onderzoekers.

‘Dat volume komt overeen met de emissies van 2,7 miljard auto’s. Indien daarentegen het huidige beleid wordt verder gezet, zal het heel moeilijk blijken om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit te halen.’

De onderzoekers wijzen erop dat een brede waaier maatregelen kan worden genomen om de impact van de voedselsector op de klimaatverandering te verminderen. Onder meer wijzen ze naar ingrepen die ertoe kunnen leiden om het toenemend landgebruik voor de productie van voeding te beperken. Dit beleid kan volgens het rapport de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 4,6 gigaton verminderen.

De reductie van voedselverspilling en afval – die 8 procent van alle uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen – zou eveneens de jaarlijkse emissies met 4,5 gigaton kunnen beperken. Een efficiënter beheer van de veestapel zou de emissies met 1,44 gigaton kunnen afbouwen.

Europa

‘Grotere reducties zouden echter kunnen worden bereikt door een omschakeling naar een gezonder en duurzamer dieet, waarbij meer beroep zou worden gedaan op plantaardige voeding als alternatief voor de vleesconsumptie,’ zeggen de onderzoekers nog. ‘Dit zou een jaarlijkse besparing van 8 gigaton kunnen opleveren. Geen enkel nationaal klimaatplan maakt echter expliciet gewag van een omschakeling naar een duurzamer dieet.’

De grootste producenten van landbouwemissies zijn volgens het rapport Soedan, Brazilië, China, India en Indonesië. De onderzoekers betogen echter dat ook Europa, als een belangrijk importeur van voeding, verantwoordelijkheid draagt en moet ingrijpen.

‘De manier waarop Europa voedsel produceert en consumeert vormt een belangrijke pijler van de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit,’ aldus het rapport. ‘Om Europa van voedsel te voorzien wordt immers elders in de wereld massaal tot ontbossing en landinname – belangrijke bronnen van emissies – overgegaan.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20