Grootste klimaatsceptici wonen in China, Verenigde Staten en India

In India, China en de Verenigde Staten wonen de grootste klimaatsceptici van de wereld. Opmerkelijk genoeg zijn die drie landen echter tegelijkertijd ook de grootste producenten van broeikasgassen op de hele planeet. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers van de Lloyd’s Register Foundation, gebaseerd op een enquête bij meer dan 150.000 inwoners van 142 verschillende landen.

De grootste groep ondervraagden beschouwen de klimaatverandering wel als een bedreiging. Maar slechts een minderheid maakt gewag van een existentieel gevaar.

Minderheid

‘Uit de enquête blijkt toch wel een verontrustend niveau van scepsis tegenover de klimaatverandering,’ stippen de onderzoekers aan. ‘Er moest immers worden vastgesteld dat slechts een minderheid 41 procent van de ondervraagden de klimaatverandering als een bijzonder ernstige bedreiging voor hun land beschouwt.’

‘Nog eens 21 procent geeft blijkt van een gematigde bekommernis, maar daarentegen is 13 procent van de respondenten van mening dat de klimaatverandering helemaal geen bedreiging vormt.’

Opmerkelijk is dat de grootste scepsis moest worden vastgesteld in landen die de hoogste uitstoot van broeikasgassen in de hele wereld laat optekenen. In China zei 30 procent van de ondervraagden ervan overtuigd te zijn dat het probleem voor hun land geen bedreiging vormde.

Die mening bleek ook in de Verenigde Staten en India een score van respectievelijk 21 procent en 19 procent te worden opgetekend. Daarentegen bleek de bevolking van Zuid-Europa en Latijns-Amerika de klimaatverandering het meest als een ernstige bedreiging te bestempelen.

Oudere mannen

De onderzoekers zeggen nog andere factoren te hebben opgemerkt die de houding tegenover berichten over de opwarming van de aarde helpen bepalen. ‘Onder meer bleek dat ondervraagden met een hogere opleiding gemakkelijker van een bedreiging gewag maakten,’ zeggen ze.

Ook leeftijd blijkt een impact te hebben. In de leeftijdscategorie tussen vijftien en dertig jaar ziet 42 procent de klimaatverandering als een bedreiging, maar bij vijfenzestigplussers valt dat cijfer terug tot 38 procent.

De invloed van het geslacht is daarentegen meer complex. Bij mannen noemt 40 procent de klimaatverandering een belangrijke bedreiging, tegenover 42 procent bij vrouwen. Boven de leeftijdsgrens van vijfenzestig jaar zegt echter 17 procent van de mannen dat er van een bedreiging helemaal geen sprake is, maar bij vrouwen valt dat cijfer in die leeftijdsgroep terug tot 12 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20