Illegale handel in wilde dieren grotendeels in handen van georganiseerde misdaad

De illegale handel in wilde dieren is grotendeels een grote transnationaal georganiseerde criminaliteit die corruptie aanwakkert, de biodiversiteit bedreigt en kwetsbare ecosystemen beschadigt. Het fenomeen kan bovendien ook een aanzienlijk negatief effect hebben op de volksgezondheid en de economie. Dat blijkt uit een analyse van het Amerikaanse Financial Crime Enforcement Network (Fincen).

Fincen, belast met de bestrijding van financiële misdrijven zoals het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, registreert naar eigen zeggen steeds meer verdachte financiële transacties die verband houden met de illegale handel in wilde dieren. Deze praktijk zou jaarlijks tussen 7 miljard dollar en 23 miljard dollar opbrengsten genereren.

Rapporten

In de Verenigde Staten zijn financiële instellingen verplicht om vermoedens van criminele activiteiten te melden. Binnen een periode van dertig dagen na de vaststelling van mogelijk verdachte transacties, zoals contante betalingen met een waarde van meer dan 5.000 dollar, moet daarbij een rapport bij de Amerikaanse financiële autoriteiten worden ingediend.

“Uit die rapporten kan duidelijk een toename van de illegale handel in dieren worden afgeleid”, merkt Fincen op. “De financiële instellingen zijn echter niet in staat om alle verdachte transacties te identificeren, zodat de reële inkomsten van deze criminele activiteit vermoedelijk nog gevoelig hoger liggen dan wordt aangestipt.”

Fincen merkt op dat het aantal meldingen van illegale handel in wilde dieren al jaren gestaag toeneemt. “Enerzijds vormt die vaststelling wellicht een weerspiegeling van de toenemende criminele activiteit, maar anderzijds is er ook sprake van een verbeterde detectie en rapportage van mogelijke illegale activiteiten door de financiële instellingen”, voert de autoriteit aan. “Dat weerspiegelt mogelijk ook een groter bewustzijn over de schade die deze activiteiten veroorzaken.”

Fincen stelde vast dat de illegale handel in wilde dieren vaak op olifanten, in belangrijke mate voor ivoor, betrekking heeft. Ook wordt dikwijls gewag gemaakt van neushoorns.

“Transacties met wilde dieren worden vaak gemaskeerd als betalingen rond diamanten, goud of andere edelmetalen”, zegt de organisatie nog. Cambodja, Kameroen, de Democratische Republiek Congo, Laos, Madagaskar en Nigeria blijken landen die geregeld in verband met de handel in wilde dieren zijn betrokken.

Corruptie

Daarbij blijkt de handel in wilde dieren in veel gevallen met corruptie te kunnen worden gelinkt. “In 10 procent van de rapporten over de handel in wilde dieren kan een verband met corruptie worden gevonden”, zegt Fincen.

Daarbij wordt gewag gemaakt van steekpenningen aan buitenlandse overheidsfunctionarissen – zoals boswachters, scheepsagenten of douanebeambten – in ruil voor informatie, het negeren van illegale activiteiten of het blokkeren van juridische procedures.

Fincen beklemtoont tevens dat de illegale handel in wilde dieren niet langer door individuele actoren wordt gedragen, maar steeds vaker het werk blijkt van grootschalige georganiseerde criminele netwerken.

“Er moet daarbij gewezen worden op internationale criminele organisaties die uitstekend gestructureerd en georganiseerd zijn en die in staat zijn om op illegale wijze grote commerciële activiteiten uit te bouwen en de opbrengsten wit te wassen”, luidt het.

Ook de klanten blijken veel gevarieerder dan vroeger. Er is daarbij onder meer sprake van particuliere dierentuinen, importeurs van dieren, fokkers, dierenwinkels, exotische parken, circussen, safariparken of jachtgerelateerde bedrijven.

(bzg)

Meer