‘Online fraude ontstaat vooral door tijdsdruk’

Bijna de helft van de online fraudegevallen kan voorkomen worden als het slachtoffer niet direct tot handelen overgaat. Dat blijkt uit onderzoek onder een representatieve groep van 500 slachtoffers van online fraude, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van ABN Amro.

  • Oplichters verleiden hun slachtoffers om zo snel mogelijk te klikken. Daarbij maken ze dankbaar misbruik van de menselijke eigenschap om in een urgente situatie direct en vanuit emotie te reageren.
  • Wanneer een ‘vriend’ of ‘familielid’ laat weten in directe financiële nood te verkeren, en zegt geld nodig te hebben om bijvoorbeeld de laatste vlucht naar huis te boeken, is het logisch direct te willen helpen.
  • Als achteraf blijkt dat het om een oplichter ging die zich voordeed als een bekende, is het kwaad al geschied.
  • Bijna vier op de tien slachtoffers geven dan ook aan een vorm van (tijds)druk te hebben ervaren op het moment dat de online fraude werd gepleegd. De helft van de slachtoffers geeft aan dat ze graag snel wilden handelen en heeft daardoor niet gecontroleerd of de situatie wel klopte.
  • Dat slachtoffers zich ertoe laten verleiden om te snel tot actie over te gaan, blijkt eveneens uit de onderzoeksresultaten.
  • Meer dan de helft (55%) van de fraudeslachtoffers geeft aan dat ze waarschijnlijk in de gaten hadden gehad dat er iets niet klopte, als ze iets meer tijd hadden genomen. Door niet direct tot handelen over te gaan, maar jezelf heel kort de tijd te gunnen om te controleren of iets echt of nep is, kan veel leed voorkomen worden.

44 procent van de slachtoffers geeft aan te snel te hebben geklikt waardoor fraude heeft kunnen plaatsvinden;
55 procent van de slachtoffers stelt dat als zij langer hadden gewacht, ze waarschijnlijk hadden doorgehad dat iets niet klopte.
66 procent van de slachtoffers ging dan ook op nader onderzoek uit, direct nadat het kwaad was geschied.
48 procent van de slachtoffers geeft als verklaring dat ze graag snel wilden handelen en daardoor niet meer hebben gecontroleerd of de situatie klopte.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.