Natuurherstelwet verdeelt niet alleen in België het politieke centrum

De Europese natuurherstelwet zit in de pijplijn en verdeelt de kampen. Groenen zijn voor, maar anderen hebben hun bedenkingen. Business AM sprak erover met Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid voor cd&v.


Beluister hier het volledige gesprek met Tom Vandenkendelaere:


De natuurherstelwet komt vanuit de Europese Unie onze kant op. Die is heel ambitieus, voor sommigen in die mate dat de haalbaarheid in vraag gesteld wordt.

  • “De natuurherstelwet op zich heeft als doel om de biodiversiteitsituatie in de Europese Unie gevoelig te verbeteren”, legt Vandenkendelaere uit. “Dat doel steun ik natuurlijk, maar de manier waarop die wetgeving de doelstellingen oplegt, en vooral ook de snelheid en de ambitie waarmee dat gebeurt zijn wat mij betreft toch problematisch.”
  • “Vlaanderen is een zeer verstedelijkt gebied als je het vergelijkt met andere delen van Europa. We hebben een ruimtebeslag van 33 procent, dat zorgt er al voor dat er weinig plaats is om aan natuurherstel te kunnen doen.”
    • De doelstelling om 2030, over zes jaar, 20 procent natuurherstel te hebben – dus 20 procent van ons Vlaamse grondgebied onder bijkomend natuurbeheer plaatsen, moeten we nog een inspanning van 13 procent leveren.
    • “Die oppervlakte kan gevonden worden in bijvoorbeeld bossen die vandaag nog niet als natuurgebied erkend zijn, maar dat kan evengoed gevonden worden in landbouwgebied. Die onzekerheid is voor mij wat te groot om op dit moment die wetgeving zo makkelijk te kunnen steunen”, klinkt het.
  • Zo zou de boer wel eens opnieuw de dupe kunnen worden van Europese beslissingen. “En het is al te vaak geweest dat de boer de rekening betaalt”, zegt Vandenkendelaere. “Denk aan het stikstofakkoord, als daar al zoveel discussie over was, hou ik mijn hart vast voor de gevolgen van de natuurherstelwet.”

De parameter

Beslissingen op Europees niveau zijn vaker ambitieus. Europa heeft een heel diverse landengroep met grote verschillen naargelang de windrichting. Op basis van wat werd dan de parameter voor die wet bepaald?

  • “Die vraag is heel terecht, want dat zou ik ook willen weten”, zegt Vandenkendelaere. “Ik heb een brief geschreven aan de Europese Commissie om te vragen of ze een impactanalyse gemaakt hebben van de cijfers en de doelstellingen. Tot op vandaag heb ik zo’n analyse nog niet gezien.”
  • “Er moeten extra inspanningen gebeuren op vlak van biodiversiteit, dat erken ik helemaal. Er is nood aan ambitieuze wetgeving, maar dan met heel concrete cijfers daartegenover.”
  • “Die individuele doelstellingen van de natuurherstelwet worden ook juridisch afdwingbaar, dat betekent dus dat we ons moeten opmaken voor een periode van onzekerheid waar vooral de rechters straks misschien zullen beslissen over welke projecten al dan niet nog een vergunning zullen krijgen” aldus Vandenkendelaere.
Meer