Advertenties op Facebook die fossiele brandstoffen in positief daglicht stellen, werden in één jaar tijd ruim 431 miljoen keer bekeken

We streven er met z’n allen naar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, maar dat is niet altijd naar de zin van de grote oliemaatschappijen. Zij maken strategisch gebruik van Facebook om Amerikanen te bestoken met een gestage stroom berichten die bedoeld zijn om het uitsterven van het gebruik van fossiele brandstoffen te vertragen. Dat schrijft CNN.

Uit een rapport van de denktank InfluenceMap blijkt dat advertenties die olie promoten in 2020 meer dan 431 miljoen keer zijn bekeken via het Amerikaanse Facebookplatform. Ondanks dat grote bereik heeft de olie- en gasindustrie slechts 9,6 miljoen dollar uitgegeven aan de advertenties.

“De olie- en gasindustrie gebruikt een verfijnder draaiboek om klimaatmaatregelen te ondermijnen, waarbij subtielere en genuanceerdere berichtgevingstactieken worden gebruikt”, staat er in het rapport te lezen.

“Misleidende beweringen”

Van de 25 organisaties die InfluenceMap onderzocht, waren ExxonMobil en het American Petroleum Institute, de machtige handelsgroep van de industrie, de grootste gebruikers van betaalde advertenties op de platforms van Facebook in de Verenigde Staten. Exxon en het American Petroleum Institut waren goed voor maar liefst 62 procent van de advertenties die door de onderzoekers werden geanalyseerd.

“De gedane beweringen zijn opzettelijk misleidend en volledig ongegrond”, zei Exxon in een reactie aan CNN Business. “Wij zijn van mening dat een goed overheidsbeleid tot stand komt als er verschillende, goed geïnformeerde stemmen deelnemen aan het politieke proces. Om deze redenen maakt ExxonMobil gebruik van haar recht om beleidsdiscussies te steunen en eraan deel te nemen.”

Het American Petroleum Institut zei in een verklaring aan CNN dat zijn “werk om het debat te voeden” gebaseerd is op en gevalideerd wordt door overheids- en onafhankelijke studies. “Onze berichten over energie-educatie op sociale media zijn slechts een fractie van de forse investeringen die onze bedrijven elke dag doen in baanbrekend technologisch onderzoek om vorm te geven aan een koolstofarmere toekomst”, zei Megan Bloomgren, senior vice president bij het American Petroleum Institut in de verklaring.

Genuanceerde berichtgevingstactieken

Tijdens het onderzoek kwam InfluenceMap tot de opvallende conclusie dat de oliemaatschappijen meer zijn beginnen spenderen aan Facebookadvertenties de dag nadat de toenmalige presidentskandidaat Joe Biden op 15 juli 2020 zijn klimaatplan ten belope van 2 biljoen dollar uit de doeken deed. In dat voorstel riep Biden op tot het beëindigen van de emissies van elektriciteitscentrales tegen 2035 en een sterke vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis te bestrijden.

“De industrie gebruikt de Facebookadvertenties zeer strategisch en zet ze in tijdens politieke sleutelmomenten”, aldus de denktank. “De advertenties vermeden regelrechte klimaatontkenning. In plaats daarvan probeerden de berichten het gebruik van olie en gas te verlengen door meer genuanceerde berichtgevingstactieken.”

Een van de strategieën die in de advertenties werd gebruikt, was om het gebruik van olie en gas te koppelen aan het behoud van een hoge levenskwaliteit. Een andere tactiek was de aandacht te vestigen op vrijwillige stappen die de industrie heeft genomen op het gebied van klimaatverandering.

Aardgas als schone energie aanprijzen

Het rapport identificeerde 6.782 advertenties waarin aardgas werd aangeprezen als “schoon of groen”. “Dat klopt niet”, merkten de onderzoekers op. “Het is simpelweg onjuist om aardgas voor te stellen als een koolstofarme brandstof. Gas bestaat grotendeels uit methaan, een broeikasgas dat veel krachtiger is dan kooldioxide in het vasthouden van warmte in de atmosfeer.” Volgens de onderzoekers heeft Facebook nog geen advertenties van Big Oil verwijderd wegens onjuiste informatie of misleidende inhoud.

In reactie op het rapport wees een woordvoerder van Facebook erop dat advertenties voor fossiele brandstoffen niet exclusief zijn voor sociale media. “Hoewel dit soort advertenties op veel platforms te zien zijn, ook op televisienetwerken als CNN, biedt Facebook een extra laag van transparantie door te eisen dat ze tot zeven jaar na publicatie beschikbaar zijn voor het publiek in onze Ad Library”, klonk het. De woordvoerder voegde eraan toe dat Facebook advertenties weigert wanneer een onafhankelijke factchecker deze als onjuist of misleidend beoordeelt.

(bzg)

Lees ook:

Meer
Lees meer...
Markten