De koolstofbom die we misten: mensheid triggerde opwarming al voor tijdperk fossiele brandstoffen

Lang voor het tijdperk van fossiele brandstoffen hebben mensen mogelijk al een enorme maar mysterieuze ‘koolstofbom’ veroorzaakt. Een nieuwe studie ontdekte een grote, voorheen onbekende bijdrage aan klimaatverandering door menselijke conversie van veengebieden voor landbouw. Als de bevinding correct is, zou dit betekenen dat we een grote menselijke bijdrage aan de opwarming van de aarde hebben verwaarloosd.

De onderzoekers suggereren dat de massale omzetting van koolstofrijke veengebieden voor landbouw, ruim voor het industriële tijdperk, meer dan 250 miljard ton koolstofdioxide aan de atmosfeer heeft toegevoegd. Dat is het equivalent van meer dan zeven jaar aan huidige emissies door de verbranding van fossiele brandstoffen voor energie. Globaal zijn die veengebieden slechts 3 procent van het landoppervlak, maar in de bodem ervan zit ze ongeveer 30 procent van de wereldwijde koolstof.

De nieuwe bevinding van een ‘genegeerde historische emissie door landgebruik’ suggereert dat we zelfs nu nog geen volledig begrip hebben van hoe de landoppervlakken van de aarde de opwarming van de planeet aansturen en moduleren. Dat is verontrustend, aangezien het gebruik van land om broeikasgassen op te vangen en in te dammen een cruciale rol gaat spelen in het klimaatakkoord van Parijs.

Waarom veengebieden CO2 uitstoten

Wetenschappers maken zich al lang zorgen over het potentieel voor enorme hoeveelheden koolstof die vrijkomen door de noordelijke permafrost. Maar in feite overlappen veengebieden aanzienlijk met permafrostgebieden. Veengebieden zijn een bepaald type wetland, waarin dode plantenmaterie door de waterige omstandigheden niet volledig vergaat en zich dus ophoopt. In zijn normale toestand trekt turf langzaam koolstof uit de atmosfeer – tenzij je dat proces verstoort.

Als een veengebied wordt drooggelegd – zoals al vele eeuwen is gebeurd om de landbouw te bevorderen, met name het planten van gewassen – begint het oude plantaardig materiaal te ontbinden, en de koolstof die het bevat, verbindt zich met zuurstof uit de atmosfeer. Het wordt dan uitgestoten als koolstofdioxide, het belangrijkste broeikasgas dat de broeikasgassen opwarmt.

Kooldioxide kan honderden of zelfs duizend jaar in de atmosfeer blijven, wat betekent dat de omzetting van veengebieden van lang geleden, zelfs voordat we begonnen met het op grote schaal verbranden van fossiele brandstoffen, de planeet nog steeds kan beïnvloeden.

Het middenwegscenario: 250 miljard ton CO2

Wat moeilijk is: weten wanneer en waar deze historische veengrondconversies plaatsvonden. Wanneer bijvoorbeeld een moeras werd omgezet in landbouwgrond of iemand een afwateringsgreppel heeft gegraven, is het niet per se zo dat iemand dat heeft vastgelegd. Desalniettemin weten we dat mensen grote delen van wetlands hebben drooggelegd en dat ze daar vroeg mee zijn begonnen.

Om het probleem van ontbrekende historische gegevens te omzeilen, simuleert de nieuwe studie het noordelijk halfrond (buiten de tropen) gedurende duizenden jaren om te bepalen waar turf zich waarschijnlijk zou hebben ontwikkeld. Na verloop van tijd zal het computermodel ook groeiende landbouwactiviteiten gaan omvatten. Het kan vervolgens worden gebruikt om verschillende scenario’s te analyseren voor hoe vaak dergelijke ontwikkelingen op veengronden kunnen hebben plaatsgevonden.

In een middenwegscenario, waar mensen regelmatig gewassen zouden hebben verbouwd op veengebieden, blijkt uit de studie dat ongeveer 70 miljard ton koolstof (meer dan 250 miljard ton wanneer omgezet in koolstofdioxide) uit de bodem verloren zou zijn gegaan.

Het hiaat in de cijfers geeft een beetje hoop

Belangrijk is dat de analyse niet alle veengebieden over de hele wereld bestrijkt: ze houdt alleen rekening met veengebieden op het noordelijk halfrond vanaf het jaar 850. Zelfs nu vinden in landen als Indonesië en Maleisië enorme verliezen aan tropisch veen plaats. Het gaat dus wellicht zeker om een onderschatting.

Als de cijfers van de huidige studie correct zijn, zou het nodig zijn om veel van wat met de koolstofcyclus van de planeet gebeurt opnieuw te beoordelen. Al die koolstof uit de veengebieden moet ergens heen zijn gegaan, en we weten al hoeveel koolstof er in de atmosfeer zit. De cijfers suggereren dat een deel van de turfkoolstof terug het land in moet zijn gegaan terwijl planten groeiden, volgens de onderzoekers. Wat op zijn beurt zou kunnen betekenen dat er meer buffer is tegen klimaatverandering dan eerder werd aangenomen – de rest van de vegetatie heeft in feite meer koolstof opgenomen dan we dachten.

Er is ook een andere mogelijke verklaring: als mensen historisch veel turf hebben gebruikt, dan is een andere manier om het koolstofbudget in evenwicht te brengen aan te nemen dat ze daardoor minder ontbossing hebben gedaan, een proces dat ook leidt tot emissies.

Hoe dan ook, het nieuwe werk onderstreept dat er nog steeds grote hiaten zijn in wat we weten over de menselijke bijdrage aan klimaatverandering, ook al proberen we deze een halt toe te roepen.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20