‘Wereld even afhankelijk van fossiele brandstoffen als tien jaar geleden’

Ondanks de inspanningen van sommige landen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen ten voordele van hernieuwbare energie, verandert er niets op wereldschaal. Dat staat in een rapport van het Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) dat dinsdag is gepubliceerd.

Jarenlang is er bij regeringen over de hele wereld op aangedrongen hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals gas, kolen en olie, die verantwoordelijk zijn voor de productie van koolstofdioxide en dus bijdragen tot de opwarming van de aarde, te verminderen. Hoewel dit op het eerste gezicht de goede kant lijkt op te gaan, zijn er op wereldschaal volgens REN21 in tien jaar geen inspanningen geleverd.

Volgens de berekeningen van dit netwerk, dat in 2005 is opgericht om kennis te vergaren over de hernieuwbare energiesector, bedraagt het aandeel van fossiele brandstoffen in de mondiale energiemix 80,2 procent in 2019, tegenover 80,3 procent in 2009. Hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind, vertegenwoordigen 11,2 procent van de energiemix in 2019 en 8,7 procent in 2009.

De rest van de energieproductie in de wereld bestaat voornamelijk uit traditionele biomassa, zoals hout en landbouwafval, die voornamelijk wordt gebruikt voor verwarming en koken. Het gebruik ervan is de afgelopen tien jaar gedaald, meldt REN21.

‘Loze woorden

Dat fossiele brandstoffen even belangrijk zijn gebleven in de energiemix, komt doordat de mondiale vraag naar energie is toegenomen, en doordat het verbruik ervan en de investeringen in nieuwe centrales op basis van fossiele brandstoffen zijn doorgegaan, zo merkt het netwerk op.

Toch, meldt REN21, blijkt de prijs van hernieuwbare energiebronnen steeds betaalbaarder te worden. Hernieuwbare energie verdringt op veel plaatsen nieuwe aardgasgestookte elektriciteitscentrales wat de kosten betreft, en is de goedkoopste bron van nieuwe elektriciteitsopwekking in landen op alle grote continenten, klinkt het.

‘We worden wakker met de bittere realiteit dat de beloften van het klimaatbeleid van de afgelopen tien jaar vooral loze woorden zijn geweest’, wordt Rana Adib, uitvoerend directeur van REN21, geciteerd door nieuwsdienst Reuters. ‘Het aandeel van fossiele brandstoffen in het eindverbruik van energie is geen centimeter opgeschoven.’

Het netwerk ziet de toekomst niet rooskleurig in. Hoewel veel landen hebben gezegd dat ze voor hun herstel na het coronavirus willen vertrouwen op hernieuwbare energiebronnen, wordt slechts ongeveer een zesde van de investeringen in fossiele brandstoffen in hernieuwbare energiebronnen gedaan, aldus het rapport.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20