Studie: “Aanbieders laadinfrastructuur moeten marktpositie snel uitbouwen”

De toenemende verkoop van elektrische voertuigen zal in Europa de volgende jaren een dynamische uitbreiding van de laadinfrastructuur vergen. Daarbij zullen er tegen het midden van dit decennium vier verschillende bedrijfsmodellen kunnen worden geïdentificeerd. Dat zegt een studie van analist Roland Berger.

Er wordt aan toegevoegd dat in elk marktsegment, afhankelijk van de regio, twee tot drie grote partijen zullen kunnen worden geïdentificeerd.

Verdere uitbreiding

“De Europese verkoop voor elektrische voertuigen kent een sterke groei en een verdere uitbreiding van de markt voor laadpalen is te verwachten”, stelt Roland Berger. “Bedrijven testen momenteel verschillende bedrijfsmodellen, strategieën en toepassingsgebieden voor het opladen thuis, onderweg en op de eindbestemming. Tot op heden is daarbij geen duidelijke favoriet geïdentificeerd.”

“De markt voor laadinfrastructuur is bijzonder dynamisch en zal de volgende jaren blijven groeien”, voeren de onderzoekers nog aan. “De huidige vraag heeft al een hoog niveau bereikt, hoewel elektrische voertuigen tot nu toe niet meer dan 2 procent van het Europese wagenpark vertegenwoordigen.”

“Eind dit decennium zal het marktaandeel echter al tot 18 procent stijgen en tegen het midden van deze eeuw mag zelfs een verdere uitbreiding tot 95 procent worden verwacht.”

“Het aandeel van elektrische voertuigen op de Europese markt voor personenwagens zal naar verwachting met gemiddeld 34 procent per jaar groeien”, voert Jan-Philipp Hasenberg, analist bij Roland Berger, aan.

“Dit jaar wordt op een afzet van 4,4 miljoen voertuigen gerekend, maar tegen eind dit decennium zal een niveau van naar 45,5 miljoen exemplaren worden bereikt. Ook zal hierdoor het gebruik van openbare laadpalen toenemen. Bij snellaadstations op luchthavens is dat al vaak meer dan 40 procent.”

Laadsnelheid

“In de markt voor laadinfrastructuur kunnen vier mogelijke bedrijfsmodellen worden onderscheiden”, zegt Hasenberg nog. “Deze types kunnen vanuit twee invalshoeken in kaart worden gebracht. Enerzijds kan worden gekeken naar de investeringsintensiteit, terwijl anders ook met de laadsnelheid in rekening kan worden genomen.”

Hasenberg merkt daarbij onder meer op dat bij het type van installatie vooral de locatie tot een belangrijk onderscheid zal leiden. Trage systemen zullen vooral op het thuisfront of op de werkplek worden geïnstalleerd, terwijl een voorkeur voor snellaadstations vooral langsheen de routes en op andere bestemmingen zal blijken.

Aanbieders met investeringen in grote installaties en hoge laadsnelheden zullen volgens de analisten daarbij vooral van locaties met veel verkeer – zoals snelwegen – proberen te profiteren. Kleinere installaties met hoge laadsnelheden zullen daarentegen op bestemmingen zoals winkelcentra, restaurants en hotels kunnen worden teruggevonden.“

“De markt voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen is momenteel bijzonder dynamisch”, benadrukt Hasenberg. “Overal zijn er tekenen van expansie merkbaar. We gaan er echter vanuit dat er vanaf midden dit decennium van een consolidatie sprake zal zijn.”

“Dit betekent dat de volgende twee tot drie jaar cruciaal zullen zijn voor het succes van de aanbieders. De marktleiders van de toekomst zullen nu hun kansen grijpen om uit te breiden. Deze partijen investeren in een snelle en intelligente ontwikkeling van hun laadnetwerk en stellen hun aanwezigheid op belangrijke locaties veilig.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20