Bestuurders elektrische wagens besparen onvoldoende op oplaadkosten

Bestuurders van elektrische wagens laten vaak opportuniteiten voor aanzienlijke besparingen aan zich voorbij gaan. Bij het opladen thuis laten ze immers in vele gevallen na om van de goedkoopste tarieven gebruik te maken. Dat blijkt uit een studie van de energieconsulent Delta-Ee in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De onderzoekers – die bijna twaalfhonderd eigenaars van elektrische wagens ondervraagden – ontdekten dat 42 procent van de respondenten thuis over geen eigen oplaadpunt beschikt, terwijl meer dan de helft geen beroep doet op tarieven die het opladen tijdens de daluren van de dag goedkoper zouden maken.

Besparingsmogelijkheden

“Hier kunnen ook bedrijven belangrijke besparingen realiseren”, merken de onderzoekers op. “De vloot bedrijfswagens zal immers een belangrijke pijler vormen voor een massale introductie van elektrische wagens in Europa.”

“Daarbij zouden aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd door werknemers aan te moedigen een thuislader te installeren en een overstap te maken naar specifieke tarieven die voordelen voor elektrische voertuigen zouden opleveren.”

De onderzoekers merken daarbij op dat veel eigenaars van elektrische voertuigen nog steeds gemakkelijke winsten mislopen. “De kosten voor het opladen van hun voertuigen kunnen immers nog sterk worden verminderd”, luidt het.

“Bestuurders die hun elektrisch voertuig niet langs de straat parkeren, kunnen met de installatie van een bijzonder oplaadpunt zichzelf een betere toegang tot de beschikbare intelligente oplaadtoepassingen verzekeren.”

Uit het onderzoek blijkt dat 14 procent van de automobilisten van mening was dat een standaard stopcontact voldoende was om een elektrisch voertuig op te laden, terwijl nog eens 14 procent te kennen gaf dat de kosten van een bijzonder oplaadpunt te hoog opliepen om een aankoop te overwegen.

Verder werd vastgesteld dat 80 procent van de ondervraagde chauffeurs de elektrische wagen niet in de openbare ruimte hoeft op te laden. Daarbij kunnen per land wel aanzienlijke verschillen worden opgemerkt. In Spanje kan slechts 61 procent opladen in de openbare ruimte vermijden, maar in Noorwegen loopt dat cijfer op tot 88 procent.

Belangrijke hefboom

“Deze cijfers liggen aanzienlijk hoger dan het totale aantal bestuurders dat zijn auto op de openbare weg moet parkeren”, stippen de onderzoekers aan. “Dit maakt duidelijk dat particuliere parkeermogelijkheden een belangrijk element zijn geweest voor de early adopters van elektrische wagens.”

“Deze vaststelling toont tevens aan dat deze openbare oplaadpunten of een toegang tot laadinstallaties op de werkplek een belangrijke hefboom kunnen zijn om chauffeurs de overstap naar elektrische voertuigen te laten maken.”

De studie maakt verder ook nog duidelijk dat 74 procent van de thuisladers nu met internet is verbonden. “Dit maakt de weg vrij om intelligent opladen op goedkope momenten van de dag te stimuleren”, zeggen de onderzoekers. “Nochtans blijkt dat slechts 32 procent van de chauffeurs door de aanschaf van een elektrisch voertuig van energieleverancier is veranderd.”

Daarnaast wordt opgemerkt dat slechts 49 procent van de bestuurders van elektrische voertuigen gebruik maakt van een tarief dat gelinkt is aan het tijdstip van de dag. De meeste overeenkomsten maken daarbij bovendien alleen maar een verschil tussen dag en nacht. Slechts 24 procent doet beroep op een tarief dat specifiek voor elektrische wagens wordt aangeboden.

Amper 13 procent werkt met een contract waarbij het tarief over een periode van vierentwintig uur op basis van marktprijzen kan variëren. “Nochtans is intelligent opladen niet alleen goedkoper, maar ook uitermate nuttig om de overstap naar hernieuwbare energie te ondersteunen door elektriciteit gedurende periodes van overproductie voor later gebruik op te slaan”, werpen de onderzoekers op.

Verder stelden de onderzoekers vast dat 49 procent van de bestuurders van elektrische voertuigen meer dan één laadpas of applicatie heeft om toegang tot openbare laadpunten te krijgen. “Dit wijst op het aanhoudende gebrek aan interoperabiliteit tussen de oplaadnetwerken en de administratieve coördinatie van de sector”, voeren de analisten aan.

Meer