Elektrische wagens vormen drijvende kracht achter groeiende tewerkstelling in Amerikaanse energiesector

Het voorbije jaar vertegenwoordigde de energiesector in de Verenigde Staten een tewerkstelling van meer dan 7,8 miljoen mensen. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Energie, waarbij erop wordt gewezen dat de tewerkstelling in de sector een snellere groei kent dan op de algemene Amerikaanse arbeidsmarkt.

De groei wordt volgens de studie vooral gedragen door een sterke stijging van de tewerkstelling in de productie van duurzame wagens. De tewerkstelling in de sector van fossiele brandstoffen liet daarentegen een daling optekenen.

Duurzame bronnen

In de Verenigde Staten kunnen volgens het rapport nu meer dan 3 miljoen banen worden gelinkt aan activiteiten die de emissies van broeikasgassen door de Amerikaanse samenleving moeten helpen verminderen.

Voor de productie van duurzame wagens en componenten werden in de Verenigde Staten ongeveer 64.500 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Daarmee liet de tewerkstelling in deze sector tegenover het jaar voordien een groei met 25 procent optekenen. In de totale autoproductie werden 228.100 nieuwe banen gemeld. Dat vertegenwoordigde een uitbreiding met 9,8 procent.

Daarentegen gingen in de productie van petroleum het voorbije jaar ongeveer 31.600 arbeidsplaatsen verloren. Daarmee kende de activiteit in die sector een terugval met 6,4 procent tegenover het jaar voordien. “Die inkrimping moet worden gelinkt aan een gedaalde vraag, te wijten aan de uitbraak van de coronapandemie”, wordt in het rapport opgemerkt.

Daarbij moet wel gesteld worden dat in het rapport uiteraard geen weerslag is terug te vinden van de Russische invasie in Oekraïne. Die oorlog heeft immers tot een grotere vraag naar fossiele brandstoffen geleid, waardoor de prijzen op de markt sterk zijn opgelopen.

Deze problemen hebben de Amerikaanse president Joe Biden aangezet om bij de oliebedrijven de winning en raffinage van petroleum weer op te voeren. Dat zal ook een weerslag op de tewerkstelling hebben.

Vakbondsgraad

Anderzijds is in het rapport evenmin de weerslag te vinden van de beslissing van de Amerikaanse regering vorig jaar om miljarden dollar in de aanmaak van duurzame energie te investeren. Ook hier mag een positieve impact op de arbeidsmarkt worden verwacht.

Jennifer Granholm, Amerikaans minister van Energie, wees er daarbij op dat de geopolitieke ontwikkelingen momenteel weliswaar de activiteit in de sector van de fossiele brandstoffen stimuleren, maar op langere termijn zal volgens haar toch de overschakeling naar duurzame bronnen voor de sterke groei op de arbeidsmarkt zorgen.

Het onderzoek toonde verder aan dat zonnekracht het voorbije jaar 17.500 nieuwe Amerikaanse banen heeft gecreëerd, terwijl er bij windenergie sprake was van een toename met ongeveer 3.350 arbeidsplaatsen. Dat vertegenwoordigde een toename van respectievelijk 5,4 procent en 2,9 procent.

Daarnaast werd opgemerkt dat ongeveer 10 procent de werknemers in de Amerikaanse energiesector vorig jaar bij een vakbond waren aangesloten. In de bredere Amerikaanse privésector heeft gemiddeld 6 procent van de werknemers een lidkaart van een vakbond.

Omdat er inmiddels op een andere berekeningsmethode is overgeschakeld, is het volgens het ministerie van Energie niet mogelijk om bij de vakbondsgraad een vergelijking met het jaar voordien te maken.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20