Plannen energiezekerheid gaan vaak ten koste van het klimaat: “Investeringen in steenkool zullen dit jaar met 10 procent stijgen”

Wereldwijd zullen investeringen in energieprojecten in 2022 met meer dan 8 procent stijgen, tot 2.400 miljard dollar. Dat becijferde het Internationaal Energieagentschap (IEA) in de laatste versie van zijn World Energy Investment-rapport. Er is goed nieuws voor hernieuwbare energie, maar ook voor de steenkoolindustrie – en dat is dan weer nefast voor het klimaat.

Waarom is dit belangrijk?

Het IEA-verslag komt in een tijd van stijgende inflatie, aanhoudende stijgingen van de olie- en gasprijzen, en geopolitieke spanningen in verband met de Oekraïne-oorlog. "De hoge prijzen zetten sommige landen ertoe aan meer te investeren in fossiele brandstoffen", aldus het rapport, "omdat zij hun bronnen van voorziening willen veiligstellen en diversifiëren."

In het verslag, dat woensdag is gepubliceerd, staat dat investeringen in schone energie dit jaar meer dan 1.400 miljard dollar zullen bedragen. Ze zullen “bijna driekwart van de groei van de totale energie-investeringen” vertegenwoordigen.

  • Hoewel het agentschap dit toejuicht, wijst het op de enorme hoeveelheid werk die nog voor ons ligt.
  • “Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage in investeringen in schone energie in de vijf jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs in 2015 bedroeg iets meer dan 2 procent”, klinkt het.
  • Sinds 2020 was dat percentage gegroeid tot 12 procent. Het IEA noemt dat “ver onder wat nodig is om de internationale klimaatdoelstellingen te halen, maar niettemin een belangrijke stap in de goede richting.”
    • Het IEA merkt voorts op dat de stijging van de uitgaven voor schone energie ongelijk verdeeld zijn. Zo zouden de ontwikkelde economieën en China het grootste deel van de investeringen voor hun rekening nemen.

Kolencentrales draaien weer op volle toeren

Er worden ook hogere investeringen in fossiele brandstoffen verwacht, met name in de grootste CO2-vervuiler van allemaal: steenkool. Zo behoren onder meer kooldioxide, zwaveldioxide, en stikstofoxiden bij de emissies van kolenverbranding, schrijft CNBC. Milieuorganisatie Greenpeace omschrijft steenkool als “de vuilste, meest vervuilende manier om energie te produceren.”

  • Niettemin werd volgens het IEA in 2021 ruwweg 105 miljard dollar geïnvesteerd in de “productieketen van steenkool”. Die som is met 10 procent gestegen ten opzichte van 2020. Het IEA voorspelt dat de industrie dit jaar waarschijnlijk een vergelijkbaar pad zal volgen.
  • “Wereldwijde investeringen in steenkool zullen in 2022 naar verwachting met nog eens 10 procent toenemen, omdat het krappe aanbod nieuwe projecten blijft aantrekken”, klinkt het. “Met meer dan 80 miljard dollar zullen China en India naar verwachting het leeuwendeel van de wereldwijde investeringen in steenkool in 2022 voor hun rekening nemen.”
  • De stopzetting van de Russische gasleveringen, doet ook Europa weer scherpstellen op het vraagstuk van de energiezekerheid. En weer blijkt steenkool hier de reddingsboei.
    • Zo maakten Duitsland en Nederland onlangs bekend dat ze vanwege het (geleidelijk) verdwijnen van Russisch gas in hun energiemix, hun kolencentrales harder gingen laten draaien. Italië en Oostenrijk hintten op een gelijkaardige maatregel.

“Enige duurzame oplossing”

De uitvoerend directeur van het IEA, Fatih Birol, wees daarnaast op zowel de uitdagingen als kansen waarvoor de planeet staat, gezien de huidige situatie.

“We kunnen het ons niet veroorloven om ofwel de huidige wereldwijde energiecrisis ofwel de klimaatcrisis te negeren, maar het goede nieuws is dat we niet tussen beide hoeven te kiezen – we kunnen beide tegelijk aanpakken”, aldus Birol. Hij voegde eraan toe dat een “massale toename van investeringen om de overgang naar schone energie te versnellen” “de enige duurzame oplossing is.”

Eerder hing Birol nog een grimmig beeld op van de huidige situatie op de oliemarkt.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20