Elektrische wagens vertegenwoordigen volgend jaar een derde wereldwijde autoverkoop

Elektrische wagens zouden over zes jaar wereldwijd in de meeste grote markten een aandeel van 33 procent in de totale autoverkoop kunnen hebben opgebouwd. Tegen het midden van het volgend decennium zou dat cijfer verder tot 54 procent kunnen oplopen. Dat blijkt uit een rapport van consulent AlixPartners.

Vorig jaar vertegenwoordigden elektrische wagens minder dan 8 procent van de wereldwijde autoverkoop. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werd een niveau van bijna 10 procent bereikt.

Veranderende bedrijfsmodellen

“Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, verwachten autofabrikanten en leveranciers de volgende vier jaar minstens 526 miljard dollar in elektrische voertuigen en batterijen te zullen investeren”, beklemtoonde Mark Wakefield, autospecialist bij AlixPartners.

“Dat is meer dan het dubbele van de vooropgestelde budgetten van 234 miljard dollar die bij het begin van dit decennium voor een periode van vier jaar naar voor werden geschoven. Deze hogere investeringen hebben ertoe geleid dat de groei van de verkoop van elektrische voertuigen onvermijdelijk is geworden.”

“De industrie wordt bij de overgang van voertuigen met een verbrandingsmotor naar elektrische wagens nog wel met een aantal uitdagingen geconfronteerd”, merkte Wakefield nog op. “Enerzijds zijn er de brede economische bekommernissen. Daarnaast zijn er ook de aanhoudende verstoringen in de voorraadketens.”

“De transitie vereist drastische veranderingen in de bedrijfsmodellen van de sector. Dat geldt niet alleen voor de structuur van de fabrieken en de taken van de werknemers, maar voor de hele manier van werken.”

“Sommige constructeurs zullen er bovendien mogelijk baat bij hebben om hun activiteiten op het gebied van elektrische aandrijving af te splitsen van de traditionele productie op basis van verbrandingsmotoren.”

Grondstoffen

Er wordt wel opgemerkt dat elektrische wagens ook met hogere grondstoffenkosten worden geconfronteerd dan auto’s met verbrandingsmotoren. Daarbij wordt erop gewezen dat bij elektrische wagens per geproduceerd exemplaar in mei van dit jaar met een kost van gemiddeld 8.255 dollar aan gebruikte grondstoffen rekening moet worden gehouden. Bij auto’s met een verbrandingsmotor daalt dat cijfer tot 3.662 dollar.

De onderzoekers merken nog op dat de overgang van de traditionele aandrijving naar elektrische motoren aan de autofabrikanten en de toeleveranciers tot het eind van dit decennium met een kost van in totaal 70 miljard dollar zal confronteren. Daarin zijn ook de kosten voor faillissementen en herstructureringen voorzien. 

AlixPartners zegt tevens te verwachten dat de sector de volgende twee jaar met verdere onderbrekingen in de leveringen zal moeten rekening houden. De wereldwijde autoverkoop zou dit jaar tot 79 miljoen nieuwe wagens terugvallen. Over twee jaar zou vervolgens een nieuwe groei tot 95 miljoen exemplaren kunnen worden gerealiseerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20