Italiaanse autosector: “Er bestaan andere oplossingen voor een duurzame mobiliteit dan elektrische wagens”

Elektrische voertuigen zijn niet de enige efficiënte manier om de emissies van koolstofdioxide door de sector af te bouwen. Dat heeft Paolo Scudieri, voorzitter van de Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia), gezegd. Volgens hem kunnen ook andere technologieën de industrie helpen een uitstootarme status te verwerven door dezelfde emissiedoelstellingen te halen en tegelijkertijd een cruciale knowhow en arbeidsplaatsen in Italië te behouden. 

“Men moet beseffen dat ook andere brandstoffen, van biologische of synthetische origine, een tastbare bijdrage kunnen leveren om de autosector een duurzamer karakter te bezorgen”, beklemtoonde Scudieri tijdens de algemene vergadering van de Anfia, de koepel van de bedrijven uit de Italiaanse autosector.

“Dat geldt ook voor waterstof. Onder meer kan worden vastgesteld dat Italië op het gebied van deze technologie al belangrijke investeringen heeft laten optekenen”, voert Scudieri aan.

Arbeidsplaatsen

Het gebruik van brandstoffen met een biologische of synthetische origine zou de autosector toelaten om de traditionele verbrandingsmotoren – zij het in een gemodificeerde versie – te blijven gebruiken. Een massale overstap naar elektrische wagens, aangedreven door batterijen, zou hierdoor niet noodzakelijk zijn.

“Wanneer men zich uitsluitend toespitst op een aandrijving door batterijen, een sector die momenteel door Aziatische fabrikanten wordt gedomineerd, zouden de volgende jaren in Italië mogelijk ongeveer 73.000 arbeidsplaatsen in gevaar kunnen worden gebracht”, waarschuwde Scudieri.

“Dat verlies zou onmogelijk kunnen worden gecompenseerd door naar schatting 6.000 nieuwe banen die door de introductie van elektrische mobiliteit in het land zouden kunnen worden gecreëerd.”

“Italië telt ongeveer 2.200 fabrikanten van onderdelen voor de autosector”, stipte Scudieri nog aan. “In die groep zou echter mogelijk 450 bedrijven gedwongen worden de deuren te sluiten omdat ze zich onvoldoende hebben aangepast aan de verschuiving van de autoproductie naar elektrisch oplossingen.”

Nationale belangen

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de autosector te verplichten de uitstoot van koolstofdioxide tegen het midden van volgend decennium compleet te elimineren.

Die maatregel, die deel uitmaakt van een groter pakket ingrepen dat vorig jaar werd gelanceerd om de opwarming van het klimaat te bestrijden, zou het onmogelijk maken om nog langer nieuwe voertuigen met motoren op fossiele brandstoffen op de markt te brengen.

“In het Europese Parlement staat binnenkort een debat over een aantal klimaatmaatregelen op het programma”, merkte Scudieri nog aan. “Daarbij staat ook de uitfasering van de verbrandingsmotoren tegen het midden van volgend decennium op het programma.”

“Er is terzake binnen de verschillende politieke groeperingen in het Europese Parlement echter geen overheersend standpunt. Bij de besluitvorming zal elke stem belangrijk zijn. Ik hoop dan ook dat de Italiaanse vertegenwoordigers bij het uitbrengen van hun stem de belangen van hun land in gedachten zullen hebben.”

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20