Londense autoverkeer moet emissies verder terugschroeven

Londen moet een intelligente kilometerheffing introduceren, zodat de emissies van het autoverkeer in de Britse hoofdstad verder kunnen worden teruggebracht. Dat heeft Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, aangekondigd.

Hij heeft aan Transport for London (TfL), het openbare vervoerbedrijf van de Britse metropool, de opdracht gegeven om een systeem voor een intelligente kilometerheffing uit te bouwen. De nieuwe maatregelen zouden over twee jaar, tegen het einde van de huidige ambstermijn van Kahn, in voege moeten kunnen treden.

Sociale rechtvaardigheid

“De aanpak van de luchtvervuiling en de klimaatcrisis is een kwestie van sociale rechtvaardigheid”, motiveerde Kahn de nieuwe plannen. “De armste Londenaren, die zich vaak geen auto kunnen veroorloven, ondervinden de grootste last van de luchtvervuiling en de klimaatcrisis.”

“Er moeten maatregelen worden genomen om die situatie recht te trekken. De uitstoot van koolstofdioxide moet worden verminderd en de luchtkwaliteit van de Britse hoofdstad moet worden verbeterd.”

Uit een rapport is gebleken dat de verplaatsingen met de auto in Londen met meer dan een kwart zouden moeten worden teruggebracht om tegen het einde van dit decennium de uitstoot tot nul te herleiden.

“Daarvoor zou een kilometerheffing moeten worden ingevoerd, op basis van de afgelegde afstanden, het tijdstip en de locatie van de verplaatsing”, benadrukte de burgemeester. Kahn wees er wel op dat het ontwikkelen van die technologie mogelijk een langere tijd in beslag zou kunnen nemen, zodat aan Transport for London werd gevraagd ook een aantal mogelijke alternatieven te bestuderen.

Uitbreiding Ulez

Daarbij zou volgens experts voor verschillende opties kunnen worden gekozen. Onder meer zouden de heffingen van de ultralage emissiezone (Ulez) – 12,5 pond per dag – die vandaag op de meest vervuilende motoren worden aangerekend, mogelijk kunnen worden uitgebreid tot alle auto’s die de zone binnenrijden.

De Ulez-heffing zou mogelijk ook op het volledige grondgebied van Groot-Londen kunnen worden toegepast. Emissievrije wagens zouden een vrijstelling op de heffing kunnen genieten. Er zouden ook kortingen komen voor personen met een laag inkomen of een handicap.

Khan benadrukte dat de de Ulez-belasting en de Londense congestieheffing – die bijna twintig jaar geleden werd ingevoerd – tegen het einde van dit decennium door een systeem van rekeningrijden zouden worden vervangen. Hij gaf daarbij aan met de Londense bevolking een gesprek te willen starten om het autogebruik, de congestie en de luchtvervuiling te verminderen.

Een aantal milieugroepen, zoals Mums for Lungs, reageerden positief op de voorstellen van de burgemeester, maar vanuit de autosector werd op een aantal knelpunten gewezen. Daarbij werd opgemerkt dat voor een aantal bevolkingsgroepen en beroepscategorieën het gebruik van de auto cruciaal is. Die populatie zou volgens de autosector door de maatregelen worden gestraft, net zoals mensen die zich financieel geen elektrische auto kunnen aanschaffen.

Openbaar vervoer

De maatregelen zouden belangrijke gevolgen kunnen hebben. Op dit ogenblik wordt amper 2 procent van de auto’s op de Londense wegen door elektriciteit aangedreven. Burgemeester Kahn zegt echter dat de heffingen de bevolking en bezoekers zou moeten aanzetten om van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Volgens Transport for London kan een derde van de autoritten in de hoofdstad ook te voet in minder dan 25 minuten worden afgelegd. Twee derde van de verplaatsingen met de auto zouden bovendien door een fietstocht van minder dan 20 minuten kunnen worden vervangen.

De Londense burgemeester wees erop dat ook de emissies van woningen en kantoren zullen worden aangepakt om de luchtkwaliteit van de Britse hoofdstad te verbeteren. “Toch moet vooral het autoverkeer prioritair worden aangepakt”, voerde Kahn aan.

“De uitstoot van de Londense woningen kon tijdens het eerste anderhalve decennium van deze eeuw al met 40 procent worden verminderd. Bij de kantoren was er zelfs sprake van een inkrimping met 57 procent. Over diezelfde periode slaagde het autoverkeer er echter slechts in om zijn emissies met 7 procent te beperken.”

(ns)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.