Europese emissies op dertig jaar tijd bijna een kwart gedaald

Op dertig jaar tijd is de Europese Unie erin geslaagd om zijn emissies met bijna een kwart terug te schroeven. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA), gebaseerd op cijfers van twee jaar geleden, voor de uitbraak van coronapandemie.

Tegenover het jaar voordien kon een daling van de emissies met 3,8 procent worden gemeld. Dat fenomeen was volgens het rapport vooral te danken aan het verminderde gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit.

Door de verlaagde economische activiteit tijdens de coronacrisis kon voor het daaropvolgende jaar volgens het milieubureau een verdere daling in het vooruitzicht worden gesteld.

Transport

‘Producenten van verwarming en elektriciteit vertegenwoordigden bijna 80 procent van de emissiereducties die twee jaar geleden konden worden gemeld’, aldus het rapport. ‘Die activiteiten vallen onder de emissiehandel van de Europese Unie.’

‘Een gedeelte van de daling in de uitstoot kan dan ook worden gelinkt aan de oplopende tarieven voor emissierechten. Daarnaast kon worden vastgesteld dat gas relatief goedkoper is geworden dan steenkool. Die factoren hebben geleid tot een aanzienlijke vermindering van de steenkoolconsumptie, ten gunste van gas en hernieuwbare energiebronnen.’

‘Ook in andere industriële activiteiten en in de residentiële sector kenden de emissies een verdere daling, onder meer onder invloed van een warmere winter en de lagere vraag naar verwarming’, zeggen de onderzoekers nog. ‘Daarentegen bleek de uitstoot in de transportsector zijn stijgende trend verder te zetten. Bij het wegvervoer was dat vooral te wijten aan een hoger benzineverbruik van de personenwagens.’

Structurele veranderingen

‘De emissies van de lidstaten van de Europese Unie liggen nu 24 procent lager dan in het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw’, voert het rapport nog aan. ‘Verschillende factoren hebben aan die evolutie bijgedragen.’

‘Onder meer kan daarbij gewezen worden op een sterke toename van het gebruik van hernieuwbare energie en een omschakeling van steenkool naar gas bij de productie van elektriciteit en warmte. Daarnaast is er ook sprake van een verbetering van de energie-efficiëntie.’

‘Maar tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de Europese economieën een aantal structurele veranderingen hebben doorgemaakt. Ook dat heeft een impact op de emissies gehad.’

‘De decarbonisatie van de energiesector heeft de voorbije drie decennia aan de emissiereducties in de Europese Unie de grootste bijdrage geleverd’, zeggen de onderzoekers.

De lidstaten van de Europese Unie hebben tot doel om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium met 55 procent terug te schroeven in vergelijking met de emissies van dertig jaar geleden. ‘Indien de huidige inspanningen verder worden doorgedreven, zal die doelstelling waarschijnlijk kunnen worden gehaald’, luidt het nog.

(NS)

Meer