Zelfs beperkte overstap van auto naar fiets doet transport-emissies massaal dalen

Zelfs indien een klein gedeelte van de bevolking de auto voor een fiets zou inruilen, zouden de emissies van het transport een sterke terugval laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Oxford University, gebaseerd op een analyse van de dagelijkse verplaatsingen van meer dan 3.800 burgers in Antwerpen, Barcelona, Londen, Rome, Wenen, Zürich en Örebro.

‘Kleine veranderingen in de reisgewoontes kunnen de ecologische voetafdruk van een individu aanzienlijk verkleinen’, benadrukt onderzoeksleider Christian Brand, professor transport aan de Oxford University. ‘Ook wanneer de burgers bij amper één verplaatsing per dag de fiets boven de auto zou verkiezen, zouden de gemiddelde transport-emissies van de bevolking met 67 procent verminderen.’

Recreatief

‘Deze bevindingen betekenen dat, zelfs indien niet alle autoritten door een verplaatsing met de fiets worden vervangen, de opportuniteiten voor de beperkingen van de uitstoot van broeikasgassen nog altijd bijzonder groot zijn’, aldus professor Brand.

De onderzoekers wijzen er wel op dat het klimaatbeleid van de overheid zich meestal concentreert op het woon-werkverkeer, terwijl in werkelijkheid vooral voor recreatieve doeleinden op de auto beroep wordt gedaan.

Het woon-werkverkeer vertegenwoordigt weliswaar 37 procent van de totale transport-emissies, maar daarna volgen sociale en recreatieve activiteiten (34 procent) en winkelen (18 procent). Zakelijke activiteiten zouden 11 procent van de uitstoot voor hun rekening nemen.

‘Verplaatsingen voor shopping-doeleinden of sociale activiteiten vertegenwoordigen over het algemeen aanzienlijk kortere afstanden, waardoor de kans op een verschuiving naar wandelen of fietsen toeneemt’, zeggen de onderzoekers.

‘Auto’s stoten twee keer zoveel broeikasgassen uit dan het openbaar vervoer’, merkt de studie nog op. ‘De fiets was verantwoordelijk voor minder dan 5 procent van de totale transport-emissies.’ Fietsen stoten weliswaar geen broeikasgassen uit, maar de productie van de rijwielen gaat wel met emissies gepaard.

Daarbij wijzen de onderzoekers ook op de ecologische voetafdruk van de verandering in het voedingspatroon dat bij fietsers door de grotere fysieke activiteit kan worden opgetekend.

Geslachten

De onderzoekers merken verder nog op dat de geslachten een gelijkaardige transportmodus vertonen. Mannen toonden de wel de neiging om zich vaker met de fiets of de auto te verplaatsen, terwijl vrouwen vaker zouden wandelen of op het openbaar vervoer beroep doen.

Verder bleek dat de ecologische voetafdruk van een burger al met gemiddeld 3,2 kilogram koolstofdioxide afneemt wanneer hij gedurende één dag per week de fiets in plaats van de auto zou gebruiken. Dat komt overeen met de uitstoot van een autorit van 10 kilometer, de consumptie van een portie lamsvlees of een reep chocolade of de verzending van achthonderd mails.

‘De fiets stoot dertig keer minder broeikasgassen uit dan een auto op fossiele brandstoffen’, zeggen de onderzoekers nog. ‘De emissies van de fiets liggen echter ook tien keer lager dan de uitstoot van een elektrische wagen.’

Een stedeling die één rit per dag van de auto naar de fiets zou overstappen, zou op één jaar tijd een halve ton koolstofdioxide besparen. Dat komt overeen met één enkele verplaatsing die hij met het vliegtuig van Londen naar New York zou maken.

‘Indien slechts een op de vijf stadsbewoners zijn reisgedrag de volgende jaren permanent op deze manier zou veranderen, zou de totale uitstoot van het Europese autovervoer met ongeveer 8 procent verminderen’, aldus nog de onderzoekers.

(jvdh)

Meer