Benelux wil het Europees fietsgebruik helpen stimuleren

De Europese Unie moet de fiets als een fundamentele pijler van het transport van de toekomst erkennen. Dat staat in een document dat België, Luxemburg en Nederland aan Frans Timmermans, de klimaatchef van de Europese Unie, hebben bezorgd. De drie landen dringen er daarbij op aan dat de Europese Unie bij het economisch herstel na de coronacrisis in het transport aan de tweewieler prioriteit zou geven.

In het document wordt nog beklemtoond dat België, Nederland en Luxemburg een levend laboratorium voor het fietsverkeer zijn. De Benelux kent immers het hoogste fietsgebruik van de hele Europese Unie.

Green Deal

‘De omschakeling naar een duurzame en intelligente mobiliteit is één van de cruciale elementen van de Green Deal die de Europese Unie wil ontwikkelen,’ aldus het Benelux-document. ‘De fiets kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren om de emissies van het transport te verminderen en een klimaatneutrale economie na te streven. Daarmee vormt het vervoermiddel meteen ook een stimulans voor de volksgezondheid.’

‘De fiets is een goedkoop, gezond en milieuvriendelijk transportmiddel,’ zegt Stientje van Veldhoven, Nederlands minister van infrastructuur. ‘Het is dan ook de moeite waard om mee aandacht te besteden aan de aanleg van goede fietspaden, de installatie van oplaadpunten voor elektrische fietsen en goede parkeervoorzieningen.’

Van Veldhoven wijst er tevens op dat de fietsindustrie jaarlijks een inkomen van 150 miljard euro – waaronder 44 miljard euro in het toerisme – genereert. Bovendien beklemtoont ze dat de fietssector ook een bijdrage tot een grotere tewerkstelling kan leveren.

Het Benelux-document benadrukt nog dat het transport de enige economische sector is waar de emissies nog steeds toenemen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de helft van alle autoverplaatsingen in Europa een afstand van minder dan vijf kilometer afleggen.

Trein

Het document stipt verder aan dat de Europese Commissie investeringen in fietsinfrastructuur moet stimuleren. Tevens wordt gevraagd dat de lidstaten de mogelijkheid zouden krijgen om de aankoop van elektrische fietsen fiscaal aan te moedigen.

Uit een enquête van het onderzoeksbureau YouGov is gebleken dat een kwart van de Europeanen dit jaar van een e-bike – in aankoop of huur – gebruik denkt te zullen maken.

Daarnaast wordt opgemerkt dat ook de verkeerswetgeving meer fietsvriendelijk moet worden georganiseerd. Maar ook op treinen zou meer ruimte voor fietsen beschikbaar moeten komen.

De Benelux-landen merken tenslotte nog op tegen eind dit jaar een grensoverschrijdend plan voor het stimuleren van de fiets te zullen voorleggen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20