Populariteit privéjet blijft op bijzonder hoog niveau; rampzalige impact op Europese emissies

Op vijftien jaar tijd is de uitstoot van koolstofdioxide door privéjets in Europa met 31 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Transport & Environment (T&E), gebaseerd op statistieken van twee jaar geleden. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat deze cijfers stijgen sneller dan de uitstoot van commerciële luchtvaart.

Opgemerkt wordt dat de ecologische voetafdruk van een reis met een privéjet tien keer groter is dan bij een verplaatsing met een commercieel vliegtuig. Een vlucht met een privéjet is bovendien vijftig keer meer vervuilend dan een reis met de trein.

Mogelijk deel van de oplossing

Volgens de resultaten van de studie stoot een privévlucht van vier uur evenveel koolstofdioxide uit als een gemiddelde persoon in een jaar tijd. De onderzoekers wijzen er echter op dat eigenaars van privéjets – die over een gemiddeld vermogen van 1,3 miljard euro beschikken – een deel van de oplossing kunnen zijn.

‘Zij zouden immers kunnen betalen voor de ontwikkeling van duurzame technologie en innovaties die ervoor kunnen zorgen dat milieuvriendelijke luchtvaart sneller zijn intrede zal kunnen maken’, luidt het.

‘Ondanks de uitbraak van de coronapandemie, blijft het gebruik van de privéjet bijzonder populair’, stippen de onderzoekers nog aan. ‘In augustus vorig jaar, toen de Europese commerciële luchtvaart nagenoeg was stilgevallen, bleek de activiteit van de privéjets zich alweer te bevinden op het niveau dat voor de uitbraak van de coronacrisis werd geregistreerd.’

‘Een reis met een privéjet is waarschijnlijk de meest schadelijke actie die men voor het milieu kan ondernemen’, betoogt Andrew Murphy, directeur luchtvaart bij Transport & Energy. ‘Maar toch vliegen superrijke vervuilers rond alsof er van een klimaatcrisis geen sprake is.’

‘Het voordeel is echter dat de markt van de privéjets bij uitstek geschikt is om het Tesla-moment van de luchtvaart te creëren en waardoor de sector op een aandrijving met elektriciteit en waterstof kan overstappen.’

‘Zeven van de tien meest vervuilende routes van privévliegtuigen binnen Europa situeren zich op de as tussen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië’, aldus nog Murphy. ‘Privéjets die vanuit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vertrekken, vormen de grootste bron van vervuiling en vertegenwoordigen 36 procent van de totale uitstoot van privévluchten in Europa.’

‘Privéjets vertegenwoordigen een op de tien vluchten die in Frankrijk opstijgen. De helft daarvan maakt een verplaatsing van minder dan 500 kilometer.’

Fiscaal

‘Ondanks hun onevenredige impact op het klimaat, kunnen de meeste privéjets in Europa op belangrijke fiscale kortingen rekenen’, zeggen de onderzoekers. ‘Ze kunnen rekenen op een vrijstelling van de emissiehandel. Ook kunnen ze gebruikmaken van onbelaste kerosine.’

‘Met de toepassing van een normale belasting zou de sector in Europa jaarlijks 325 miljoen euro fiscale inkomsten kunnen opleveren. Deze inkomsten zouden kunnen worden geïnvesteerd om de klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen.’

De onderzoekers sturen ook aan op een aantal maatregelen om de duurzaamheid van de sector te versterken. ‘Tegen het einde van dit decennium zouden op verplaatsingen onder de grens van 1.000 kilometer, zouden alleen nog privéjets met waterstof of elektriciteit als aandrijving mogen worden getolereerd’, voert Murphy aan.

‘Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat de vervuiler voor de pollutie betaalt. De sector moet dan ook aan een evenredige belasting worden onderworpen. Tenslotte moeten ook alternatieve vervoermiddelen worden aangemoedigd. Het gebruik van privéjets moet substantieel worden verminderd.’

‘Naarmate nieuwe technologieën worden geïntroduceerd, moeten op reizen met een duur van maximaal tweeënhalf uur het gebruik van het vliegtuig worden verboden.’

(jvdh)

Meer