Ook Europese emissies tonen de impact van de coronacrisis

De uitstoot die wordt gedekt door de emissiehandel van de Europese Unie, liet het voorbije jaar een niveau van 1.339 megaton optekenen. Dat betekende een daling met 16,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een analyse van consulent Refinitiv Carbon Research.

De terugval moet volgens het rapport vooral worden toegeschreven aan de uitbraak van de coronacrisis, die de vraag naar energie en ook de industriële productie ernstig heeft beperkt.

Luchtvaart

‘Europa heeft het voorbije jaar 192 megaton minder broeikasgassen uitgestoten dan het jaar voordien’, betoogt Ingvild Sørhus, hoofdanalist bij Refinitiv. ‘Dat is de grootste daling die sinds de lancering van de Europese markt voor emissierechten kon worden gemeld.’

‘We hebben hier te maken met een substantiële daling van de uitstoot door de uitbraak van de coronapandemie. Allerhande maatregelen om de verspreiding van het virus Covid-19 tegen te gaan, hebben de economische activiteit het voorbije jaar sterk teruggeschroefd. Bovendien nemen hernieuwbare energiebronnen steeds meer de plaats in van fossiele brandstoffen.’

Daarbij wordt erop gewezen dat het bruto binnenlandse product van de Europese Unie het voorbije jaar met 6,4 procent is gekrompen. ‘Ook de emissies van de energiesector hebben hun neerwaartse trend – niet alleen als gevolg van de dalende vraag naar energie, maar ook door een sterkere integratie van hernieuwbare energiebronnen – verdergezet’, zeggen de onderzoekers.

Tarieven

‘De emissies door verwarming en elektriciteitsvoorziening bereikten vorig jaar een niveau van 630 megaton’, voert het rapport nog aan. ‘Dat vertegenwoordigde een daling met 17 procent tegenover het jaar voordien. Maar ook de uitstoot van de industriële productie viel door een verminderde productie met 8 procent terug. De emissies van de vliegtuigtrafiek binnen de Europese Unie kenden zelfs een achteruitgang met 60 procent.’

De emissietarieven kenden het voorbije jaar een sterke fluctuatie. Er werd een recordniveau van 44 euro per ton geregistreerd, maar in mei viel het tarief onder invloed van de coronacrisis tot 15 euro – het laagste niveau in twee jaar – terug.’

Een analyse van Refinitiv voerde eerder aan dat de emissietarieven in de Europese Unie de volgende tien jaar met meer dan 50 procent zouden kunnen stijgen. Verwacht werd dat tegen eind dit decennium een gemiddelde prijs van minstens 30 euro per ton zou worden opgetekend.

Daarna zou met een verdere stijging tot 50 euro per ton rekening moeten worden gehouden.

(tb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20