Rijkste 1 procent wereldbevolking produceert evenveel emissies als armste helft

De rijkste 1 procent van de wereldbevolking stoot dubbel zoveel koolstofdioxide uit als de armste 50 procent van de populatie. Dat zegt een studie van de hulporganisatie Oxfam en het Stockholm Environment Institute, waarbij gekeken werd naar de emissies die tussen 1990 en 2015 wereldwijd werden geregistreerd.

De uitstoot van koolstofdioxide stapelt zich in de atmosfeer op. Daardoor dreigt een schadelijke opwarming van het klimaat. Die accumulatie zorgt ervoor dat er slechts een beperkte hoeveelheid koolstofdioxide mag worden geproduceerd. Wetenschappers waarschuwen echter dat dit emissiebudget tegen de huidige snelheid binnen een decennium zal zijn uitgeput.

Overconsumptie

De uitstoot van koolstofdioxide liep tijdens de bestudeerde periode met 60 procent op. ‘Bij het rijkste 1 procent van de wereldbevolking was die toename echter drie keer zo groot als bij de armste 50 procent,’ zegt Tim Gore, hoofd onderzoek bij Oxfam International.

‘De ongebreidelde overconsumptie en de verslaving van de rijke bevolkingsgroep aan energie-intensief vervoer dreigen het wereldwijde emissiebudget snel uit te putten. De wereld wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen ten behoeve van de rijke bevolkingsgroepen aan de rand van een klimaatramp gebracht. Toch is men er nog steeds niet in geslaagd om de levens van miljarden andere mensen te verbeteren.’

‘Het wereldwijde emissiebudget is verspild om de consumptie van de rijken te vergroten, in plaats van de mensheid te verbeteren,’ zegt Gore. ‘Indien men de ergste gevolgen van de klimaatcrisis wil voorkomen, kan slechts een eindige hoeveelheid koolstofdioxide aan de atmosfeer worden toegevoegd. We moeten ervoor zorgen dat koolstofdioxide voor de beste doelstellingen wordt gebruikt.’

De rijkste 10 procent van de wereldbevolking – met een inkomen van minstens 35.000 dollar per jaar – bleek verantwoordelijk voor ongeveer 52 procent van de totale uitstoot.

Vervoer

‘Als niet wordt ingegrepen, zal de uitstoot van de rijkste 10 procent van de wereld het volgende decennium voldoende zijn om een schadelijke klimaatverandering in gang te zetten, zelfs indien de emissies van de rest van de bevolking meteen tot nul zouden worden herleid,’ waarschuwt Gore.

Het is volgens Oxfam fundamenteel oneerlijk dat de rijke wereld veel meer koolstofdioxide mag uitstoten dan mensen in armoede. ‘De emissies die nog nodig zijn, kunnen beter worden gebruikt om arme bevolkingsgroepen de toegang tot basisvoorzieningen te garanderen,’ waarschuwt Gore.

Het vervoer is volgens hem een van de grote pijlers van het onevenwicht. ‘De rijke bevolkingsgroep heeft een toenemende neiging om zich te verplaatsen in auto’s met hoge emissieniveaus of blijkt met de regelmaat van een klok verre vliegtuigreizen te maken,’ betoogt hij.

Er moet volgens Oxfam gestreefd worden naar de implementatie van een belasting op luxe met hoge uitstootniveaus, zodat er ruimte vrijkomt voor investeringen in emissiearme alternatieven.

Meer